Календар

Червеногушите гъски вече са тук

Червеногушите гъски вече са тукПрез изминалия уикенд екип на БДЗП – Свищов осъществи за пореден път мониторинг на зимуващите диви гъски в района на ОВМ Свищовско – Беленска низина. Данните от мониторинга, събрани през последните десет години, показват, че през месец ноември се наблюдават най-големите струпвания на гъски в района. Наличието на благоприятните хранителни полета и голямото румънско езеро Сухая, в което гъските нощуват, доведоха до момента близо 40 000 големи белочели гъски.

В многохилядните ята от гъски, които се хранеха в нивите с изорана царевица и есенни посеви установихме и 300 сиви гъски и 147 инд. от световнозастрашената червеногуша гъска, чиято численост е рекорд за ОВМ Свищовско – Беленска низина. Екипът ни смята, че числеността на червеногушите гъски вероятно е значително по-висока, тъй като не винаги успяваме да огледаме всички ята, което се дължи на силната ловна преса в района, караща гъските постоянно да се местят от нива в нива.

Интересно е наблюдението на един рядко наблюдаван в района вид – самотен червен ангъч, хранещ се в едно от ятата с гъските.

Както всяка година, така и през този сезон още при сутрешния прелет гъските биваха посрещани от силна ловна преса от укритите по дигите ловци. Следваха непрестанни преследвания по нивите с накацалите да се хранят гъски. Обстрелваните ята прелитаха постоянно от нива в нива в търсене на спокойствие.

Интензивната ловна преса е една от основните заплахи за червеногушата гъска, формираща смесени ята с разрешената за лов голяма белочела гъска. Така често червеногушите гъски стават жертви на ловците.

Освен от ловците, гъските бяха обезпокоявани и от млад морски орел, който всяваше смут в ятата.

Мониторинтът на дивите гъски продължава до месец март, като през този сезон екипът на БДЗП – Свищов планира посещения на езерото Сухая в Румъния, където нощуват тези атрактивни зимни гости. Освен това ще бъде подготвена и анкета, която ще се разпространи сред ловците.

Емил Тодоров, БДЗП Свищов
0878 599383
svishtov@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5575 посещения

OFF

Последно качено » Новини