Календар

Лифтът и пътят в Национален парк Рила – незаконни

Ще потърси ли Министерски съвет и прокуратурата отговорност от отговорните лица в Община Сапарева баня и Рила спорт АД?

София – Коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” припомня, че няма данни в публичните регистри за пътя и лифта към Седемте Рилски езера да са издавани преценки за необходимостта от ОВОС и решения по ОВОС или решение за съответствие с целите на защитената зона Рила. В Националния концесионен регистър липсва информация за учредена концесия за тази площ от Национален парк Рила

„Това нарушава Закона за опазване на околната среда. За лифта няма отдадена концесия в нарушение на Закона за държавната собственост и Закона за концесиите. Това автоматично го прави незаконен. С навлизане на съоръженията на територията на националния парк Рила се нарушава и Законът за защитените територии и плана за управление на парка", съобщава инж. Тома Белев от Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани".

Природозащитниците настояват прокуратурата да обърне внимание на сигнала им и да потърси отговорност от длъжностните лица в Община Сапарева Баня и Рила спорт АД, самонастанили се в изключителна държавна собственост, каквато е Национален парк Рила съгласно Конституцията и законите на България. „Министърът на околната среда и водите трябва да предприеме спешни мерки съобразно правомощията си. Дали отговорните длъжностни лица ще понесат съответната отговорност, както би я понесъл например бай Иван от село, ако се настани в изключителна държавна собственост", пита Цвета Христова от Екологично сдружение "За Земята".

По случая ще бъдат известени европейските институции и медии. Подготвя се и апел на няколко езика, който европейски граждани ще изпращат до отговорните министър, кмет, фирма и други административни органи.

За контакти:
инж. Тома Белев, Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани" - 0888 100 373
Цвета Христова, ЕС "За Земята" - 0895 461 590, cveta.hristova@gmail.com

галерия

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини