Календар

Състезание - дебат по проекта: 'Какво означава да съм гражданин на България'

Състезание - дебат по проекта: 'Какво означава да съм гражданин на България'В рамките на проекта „Какво означава да съм гражданин на България”, Народно читалище Бъдеще сега продължава работата със своите граждански клубове от различни български гимназии. След като отборите работиха цяла година в клубовете, симулираха съдебен процес, проучваха въпроса с агресията в училищата, организираха обучение на връстници от връстници, сега те ще участват на състезание-дебат в търсене на глобално решение по зададена тема.

Състезанието ще се проведе на 16 октомври, петък, от 9 до 15 часа в Център за култура и дебат „Червената къща“. Ще участват ученици от четири отбора - гимназия "Васил Златарски" - София, Втора АЕГ - София, 10 СОУ – София и ГПЧЕ "Иван Вазов" – Смолян, представящи четири различни държави. Проектът е организиран от НЧ Бъдеще сега, финансиран от Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа и се изпълнява в партньорство с Фондация "Пайдея".

По време на състезанието всеки отбор ще трябва да изгради стратегия по тема, зададена от организаторите. Възможни теми са от областите образование, интернет, енергийна независимост и екологични проекти. Отборите ще представят своите позиции от 12 до 13 часа, когато може да бъдат наблюдавани представянията на различните държави и техните позиции в предложената тема.

В залата всички ще бъдат активни участници, всички присъстващи ученици и учители ще имат задача да представляват неправителствените организации и медиите в процеса на дебати.


За повече информация за проекта и състезанието:
Милена Ленева – мениджър проекти, НЧ Бъдеще сега
milena@gudevica.org, 0886 838376
www.gudevica.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3908 посещения

OFF

Последно качено » Новини