Календар

Търгът за приватизация с компенсаторки на държавна земя все още включва защитени местности и зони

http://www.wwf.bg/?206318/wwf-auction-protected-areas-bond | WWF Дунавско – Карпатска програма България

На търг се предлагаха и около 50 000 дка ливади и пасища, които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Тъй като все още не са обнародвани заповедите за обявяването на много от тези зони, природозащитниците настояваха тези земи да бъдат изключени от този търг. Причината е, че понякога заповедите за Натура 2000 включват забрани и нуждата от допълнителни инвестиции, необходими за екологосъобразно поддържане на мястото според европейските директиви за местообитанията и за птиците. Впоследствие това можеше да изненада закупилите държавни земи чрез търга.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов разпореди тези земи да бъдат изключени от настоящия търг.

От земеделското министерство поканиха представители на коалиция "За да остане природа в България" на среща в понеделник (01.10.2012), за да се обсъди съдбата на предвидените за приватизация чрез компенсаторки земеделски земи в защитени местности или зони по българското и европейското природозащитно законодателство.

1647 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  Фрагментацията на естествените местообитания се нарича загубата и разпокъсването на природни зони в резултат на човешко въздействие.
           
  Install Flash player!