Календар

Поморийско езеро спечели „Син глобус” за добре управлявана влажна зона

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1568&cat_id=35 | Зелени Балкани

На 11-та Среща на страните членки на Рамсарската конвенция за влажните зони (COP11), която се проведе в гр. Букурещ, Румъния, в периода 06 - 13 юли 2012 г. бяха връчени наградите „Син” и „Сив” глобус. За Европа авторитетният „Син глобус” за добри практики в управлението на влажната зона получи Поморийско езеро, влажна зона с международно значение.

Наградите „Син” и „Сив” глобус се връчват по инициатива на международната организация World Wetland Network (WWN), включваща в състава си неправителствени организации от цял свят, занимаващи се с опазване и управление на влажни зони. Инициативата е създадена по време на 10-та Среща на страните членки на Рамсарската конвенция (COP10), в Чангуон, Корея, през 2008 г., с цел да се повиши отговорността на обществеността по отношение на опазването, управлението и заплахите за влажните зони. Наградите се връчват на влажни зони с международно значение (Рамсарски места), включени в списъка на Рамсарската конвенция в две основни категории – за най-добри („Син глобус”) и за най-лоши („Сив глобус”) практики в управлението на влажни зони. Отличените са избрани чрез гласуване, в което тази година са участвали над 2000 неправителствени организации от цял свят.

1759 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  От влечугите, разпространени на Бесапарските ридове, защитени са 6 вида: балкански гекон, голям стрелец, пъстър смок, пясъчна боа, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка.
           
  Install Flash player!