Календар

Послушковци или стражи на закона?

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1371&cat_id=35 | Зелени Балкани

Продължават да отстраняват истински ангажираните и способни служители в структурите на МОСВ и МЗХ.

От години, за многобройните висящи проблеми, свързани с опазване на околната среда, най-честото оправдание на отговорните министерства е липсата на достатъчно хора и средства.
В същото време продължава систематичното отстраняване, именно, на някои от най-ангажираните и способни служители в Регионалните инспекции по околна среда и води, Регионалните дирекции по горите и Парковите дирекции.

1673 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Рисът е един от изчезналите видове на България. Отделни животни навлизат на наша територия, но сигурни данни за размножаване на вида няма.
             Планина, обичам те