Календар

Любомир Попйорданов: Българското предприемачество в туризма ходи с потурите на бай Ганьо

http://www.touristmedia.info/bg/articles/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9F%D0%B | Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)

Алтернативният туризъм е различният туризъм, т.е. различният от масовия туризъм. Това е човешки ориентиран туризъм, който е ориентиран към хора, които имат интереси, а не към хора, които имат за цел да спестяват пари при пътуването си. Алтернативният туризъм е насочен към хора, които влагат в своето пътуване образователен елемент - да научат нещо, а не да консумират нещо. Алтернативният туризъм в момента е истинския туризъм - това е туризмът такъв, какъвто е бил и е в неговия фундамент. Това е едно желание да научим повече за света и за България. Това обаче не може да се каже за масово ориентирания туризъм. Алтернативният туризъм е социално ориентиран и се интересува от следите, които оставя след себе си.

2965 посещения