Календар

Мексиканският залив след разлива на нефт

http://www.ecocatalog.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=503%3Amexican-bay | Еко Каталог

Петролният гигант „Бритиш петролиум" обяви, че планира да удвои усилията си „улавянето" на нефтеното замърсяване в Мексиканския залив. Намеренията включват 20 000 барела, вместо сегашните 10 000, които да се пълнят с изтеклия в залива петрол. На компанията ще помага и американската брегова охрана за справяне с най-голямото петролно замърсяване в историята на Съединените щати. Досега са събрани 21 600 барела от специална абсорбираща помпа.

2682 посещения