Календар

Общият брой видове висши растения в Национален парк „Рила” е 1 400 и представлява 38,35% от висшата флора на България. От тях ендемични таксони са 57 вида, българските ендемити са 18 вида, а балканските ендемити са 36 вида.

4446 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!