Календар

Всеки ден на Земята от заводите се изпускат около 3000 кубически километра вредни и опасни за околната среда газове между които са въглеродният диоксид, серния двуокис и изключително опасните за природата фреони.

4193 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!