Календар

Пред Министерсвото на околната среда за Странджа и южното Черноморие

Беше използван символът на тоалетната хартия поради презастрояването на Черноморието и морето от фекалии около курортите ни. Искахме да символизираме още срамното поведение на властимащите, които са на път да узаконят строителството по останалите незапъленени с хотели заливчета по южното черноморие в границите на парк "Странджа".

За сега Експертният екологичен съвет не взе решение, но вече е насрочено следващо заседание - на 31.07.2008. Гответе се отново да сме заедно за Странджа.

Снимки: Яна Пункина

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6100 посещения

OFF