Календар

Мусала, Мусаленска пътека и Маркуджиците

Снимки от посещението на Мусаленска пътека, Мусала и Маркуджиците. Днес екип на коалицията За да остане природа в България, Граждани за Рила и журналисти направи проверка по подадени сигнали за строителство в и около Национален Парк Рила в района на хижа Мусала.

Път Мусаленска пътека
Установи се драстично строителство на път по Мусаленска пътека - бившата пътека е превърната в път, широк до 12-13 м. При строителството на пътя са направени значителни изкопно-насипни работи като на много места е подкопан левият склон. Изровени са кариери за добив на камъни, която се използва за засипване на пътя за улеснение на движението на тежко товарни машини.

Движение на товарни автомобили и камиони
Малко след Велчовото мостче започва Национален парк "Рила", което е отбелязано с желязна бариера. В националния парк е абсолютно забранено движението на моторни превозни средства. Въпреки законовата забрана и поставената табела, движението нагоре и надолу по пътя на джипове, камиони и други тежки машини е почти непрестанно.

Група испански туристи, които срещнахме по пътя Мусаленска пътека, възмутени от честото преминаване на камиони, споделиха, че биха застанали на пътя, за да спрат движението им в националния парк. Накрая се подписаха в подписката за Рила.

Движението на камиони и джипове застрашава живота на пешеходните туристи поради
Туристите се покриват с прах, шум и газове, оставяйки неприятни емоции.

Изграждане на хотел до хижа Мусала
Изграждането на нов хотел - новата хижа на Мусала, на територията на Национален парк "Рила" с капацитет около 100- 150 легла е значително напреднало, въпреки липсата на разрешителни, оценка за въздействие върху околната среда и договор за концесия. Странно звучи обещанието до хотела да бъде изградена бактериална пречиствателна станция, защото не е ясно как на тази надморска височина ще се поддържа постоянна температура от 12 градуса, необходима за развитието на бактериите.
Хижа Мусала, сега функциониращата хижа, вероятно ще бъде съборена.

Изграждане на трасе за нов лифт на писта Маркуджик 2
Новият лифт ще бъде открит четириседалков и ще замени старата паничка, като в момента се копае за пилоните и се поставят фундаментите за тях. Изгражда се и нова долна станция за четириседалката. Най-горе багерите копаят под изключително опасен наклон и на заден ход, което поставя сигурността на работниците в опасност.


Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

19996 посещения

OFF