Календар

ФЕСТИВАЛЪТ НА ТРАДИЦИОННИТЕ МЕСТНИ ПРОДУКТИ И ЦАРСКИЯ ОРЕЛ В ТОПОЛОВГРАД СЪБРА ИЗТЪКНАТИ ГОСТИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Специални гости на събитието бяха г-жа Пиа Бучела, Директор в Европейската комисия и зам.-министърът на околната среда и водите г-н Владимир Дончев

За втора поредна година Община Тополовград и БДЗП организираха Фестивала на традиционните местни продукти и царския орел в гр. Тополовград. Тази година събитието се проведе на 20 септември в градския парк и събра изтъкнати гости от страната и чужбина, десетки местни изложители на фермерски продукти и традиционни изделия и стотици посетители.

Специални гости на събитието бяха г-жа Пиа Бучела, Директор Природни ресурси в Главна дирекция Околна среда на ЕК и зам.-министърът на околната среда и водите г-н Владимир Дончев. Сред официалните лица бяха и Директорът на РИОСВ Стара Загора г-жа Мария Христова, Директорът на звено „Превантивна дейност“ в РИОСВ Хасково инж. Любомир Дайновски и представители „ЕВН България Електроразпределние“.

Целта на Фестивалът на традиционните местни продукти и царския орел е да даде възможност на фермерите от Сакар да представят своята продукция – плодове и зеленчуци, млечни продукти, традиционни ястия, консерви от плодове и зеленчуци, вино, мед, билки и др. Посетителите на фестивала имаха възможност да дегустират домашните продукти и ястия и да си закупят чиста и качествена храна с добавена стойност – подпомагаща опазването на царския орел. Устойчивото управление на пасищата и ливадите е ключово за оцеляването на световно застрашения царски орел и на много други видове.

Събитието бе открито от зам.-кмета на Община Тополовград г-жа Маргарита Георгиева, която изтъкна ползите за местните хора от промоцията на региона и развитието на възможностите за екологичен туризъм и биоземеделие в рамките на земите от Натура 2000. Зам.-министърът на околната среда и водите г-н Владимир Дончев заяви в словото си, че работата на БДЗП съвместно с местната общност за опазване на царския орел е един от малкото успешни примери за ефективно сътрудничество с бизнеса и добро партньорство с местната общност, носещо и икономически ползи за региона.

Представителят на Европейската комисия г-жа Пиа Бучела изрази задоволството си от ефективното партньорство на централната, местната власт, бизнеса и неправителствените организации. Тя връчи на БДЗП Наградата Натура 2000 за работата по опазване на царския орел в района на Сакар. Отличието се връчва от Европейската комисия за първи път и БДЗП спечели приза в категорията „Природозащита“, където имаше най-много претенденти за наградата. Г-жа Бучела изтъкна, че проектите, които са се борили за Наградата Натура 2000 в общо пет категории са били 163 и на журито от Европейската комисия е било изключително трудно да избере победителите. Това още веднъж показва колко ценна е наградата, която беше връчена на БДЗП и която е висока оценка и за участието на местната общност и за природозащитата в България. Наградата е признание и за електроразпределителната компания „ЕВН България“, в сътрудничество с която бяха изолирани близо 600 ел. стълба в Югоизточна Българя, опасни за царския орел и други птици.

По време на Фестивала бе представена и богата фолклорна програма от самодейни състави от района на Сакар. Събитието приключи с връчването на награди на най-добрите изложители в категориите „Най-вкусно традиционно ястие“, „Най-атрактивен щанд“,„Най-вкусна консерва от домашни плодове и зеленчуци“ както и на две специални награди.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3318 посещения

OFF