Календар

БДЗП опръстенява морски орли по река Дунав

Eкип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) успешно постави цветни метални пръстени на два млади морски орела в района на Природен парк „Персина“. С това страната ни се включи в международната програма за опръстеняване на един от най-едрите орли, срещащи се в Европа. Програмата стартира през 1976 г. и до момента са опръстенени над 15 000 орли на целият континент. В България морският орел е включен в Червената книга. Числеността му се оценява на около 20 двойки.

„Самото опръстеняване е изключително трудна и рискована операция, свързана с изкачване до самите гнезда, разположени на високи около 30 м. върху черни тополи. За целта към екипа беше привлечен опитен алпинист със специална екипировка за катерене. Екипът на БДЗП и ДПП „Персина“ успяха да опръстенят 2 млади нелетящи орлета в техните гнезда, разположени по Дунавските острови, където е съсредоточена основната гнездова популация в България. Една от двойките има две малки, което е много добър гнездови успех. В другото гнездо екипът ни установи само едно орле“, сподели координаторът на проект „По следите на морския орел“ Свилен Чешмеджиев от БДЗП.

Орлетата, наречени Венци и Иваил, се сдобиха с цветен алуминиев пръстен на всеки крак. Серийните номера на пръстените дават информация за мястото на излюпване и годината на опръстеняване. Така опръстенените през 2013 г. морски орли в България ще се разпознават по зелено-белия пръстен на десния крак и черния, на левия. Освен маркирането с пръстени, бяха взети и данни за теглото, дължина на крилото, клюна, краката и други отличителни белези на младите орлета. Части от риби и птици бяха сред основните хранителни остатъци, намерени в гнездата на орлите, които след детайлно анализиране ще ни дадат информация за меню им.

След успешното опръстеняване на един от символите на река Дунав, през следващия месец предстои наблюдение на гнездата с цел да се потвърди успешното излитане на опръстенените малки. Проучването на вида се осъществява на територията на цялата страна.

Дейностите по опръстеняването и проучването на морския орел в България са част от проекта „По следите на морския орел“, финансиран от програма „Мтел еко грант” 2013.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3847 посещения

OFF