Календар

26 двойки саблеклюни разпознаха своя нов дом в Атанасовско езеро

Нов остров в Атанасовско езеро разпознаха като свои дом 26 двойки саблеклюни тази година. Островът – голям колкото двустаен апартамент бе построен, за да послужи за родилен дом на черно-белите саблеклюни през тазгодишния размножителен сезон. Съоръжението от почти 65 квадратни метра бе изградено от доброволци, участници в природозащитна бригада организирана от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), през август миналата година.

Днес на експерименталния за нашата страна остров гнездят 26 двойки саблеклюни, 7 двойки кокилобегачи и 30 двойки речни рибарки. Своеобразният родилен дом се превръща в предпочитано място за гнездене на птици, които по принцип снасят яйцата си направо на земята. Това е причина те често да бъдат нападани от дребни хищници.
Специално създадения за гнездене на саблеклюните остров не само изпълни своята роля, но и надмина очакванията на своите създатели - природозащитниците.
Резултатите от наблюденията, стартирали още през май, показват, че най-напред островът е бил зает от саблеклюните, след това към тях са се присъединили кокилобегачите и компания вече им правят непрекъснато увеличаващите се двойки на речните рибарки.
Яйцата и малките на всички тези видове са застрашени от скитащите дребни хищници, но на пилотния остров тези защитени видове намериха сигурно убежище. При нито едно от наблюденията не са открити следи от хищници на острова.
За жалост проливните дъждове през май са причина за загубата на част от люпилата. Част от яйцата на птиците са изстинали или отнесени от дъждовете. Въпреки тежките метеорологични условия малките на седем двойки саблеклюни са оцелели и се радват на вниманието на техните родители.
„На освободеното от саблеклюните място през юни са се настанили над 30 двойки речни рибарки” - разказват експертите. Най-вероятно в новия родилен дом рибарките отглеждат своето второ резервно люпило”- допълват те.
Пилотният за България остров за саблеклюни е един успешен експеримент проведен в рамките на проект изпълняван от БДЗП към програмата LIFE+ на ЕС “Живот за Бургаските езера”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2734 посещения

OFF