Календар

Първите царски орлета се излюпиха в Западна Странджа

Две нови двойки на световно застрашения вид откриха експертите на Българското дружество за защита на птиците в Югоизточна България
Първите за тази година царски орлета се излюпиха в гнездо в Западна Странджа, съобщиха експертите от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). В последните няколко дни 3 от наблюдаваните двойки излюпиха своите малки.

Царският орел е една от най-редките и красиви птици, които се срещат в България. Той има статут на „световно застрашен вид” и е вписан в българската и в европейската Червена книга. Останали са малко над 20 размножаващи се двойки у нас.

БДЗП охранява пет от най-застрашените гнезда на царски орли. Две от тези двойки, които гнездят в Сакар, вече имат малки. При наблюденията е установено, че те имат минимум по едно орле, но вероятността люпилото да е от повече малки е голяма. Третата двойка има 2 малки. Останалите двойки в момента мътят яйцата си.

В началото на май 2012 г. екипът на БДЗП, работещ по проекта LIFE+ Опазване на царския орел и ловния сокол, откри две нови двойки царски орли в Югоизточна България. С тях общият брой на известните у нас гнезда на царски орли достига 23, което е рекорд, откакто се извършват активни дейности за опазване и мониторинг на вида у нас.

Радостното е, че и двете двойки са новосформирани и са заели изкуствени гнезда, построени специално за тях от екипите на БДЗП и Зелени Балкани. И двете двойки са съставени от непълновъзрастни птици в преходно оперение.
До момента 3 изкуствени гнезда, построени от БДЗП, са заети от царски орли, като в два от случаите обитателите са новосформирани двойки. Това дава надежда, че усилията за увеличаване на числеността на вида в България ще бъдат възнаградени.

Проектът „Опазване на царския орел и ловният сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” се съфинансира от програма LIFE+ на Европейския съюз. Той се изпълнява от БДЗП в периода 2009 – 2013 г. В него са включени дейности като сателитно проследяване на царски орли, охрана на най-застрашените гнезда, изкуствено подхранване, изолиране на най-опасните ел. стълбове от електропреносната мрежа, засаждане на дървета, подходящи за гнездене на вида и много други.

Вижте повече за дейностите по проекта на www.SaveRaptors.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9007 посещения

OFF