Календар

Снимки от акция пред румънското посолство 'Два народа - една вода! Два народа - една борба!'

Снимки: Георги Грънчаров

Под неспирен снеговалеж на 26.01 от 12 ч. пред румънското посолство се проведе демонстрация, с която българските граждани, обединени в Гражданска инициатива за забрана на проучванията и добива на шистов газ по метода хидравлично разбиване, настояха Румъния да изпълни задълженията си по международни конвенции и европейски директиви за трансгранична оценка за въздействието върху околната среда и да не допуска отравянето на общия, жизненоважен водоизточник на Североизточна България и Югоизточна Румъния - водоносния хоризонт Малм-Валанж. Водоносният хоризонт се простира не само под Североизточна България, но и под Югоизточна Румъния, където "Шеврон" планират да сондират още през тази година. Това съобщава румънският в. „Адевърул". Изданието прилага и карта с разположението на трите терена, върху които американците дупчат за газ. Те са в окръг Констанца, но единият буквално граничи с българската община Генерал Тошево.

Гражданската инициатива връчи на румънския посланик поместената по-долу декларация:

"ДО

Н. ПР. АНТОН ПАКУРЕЦУ

ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ В БЪЛГАРИЯ

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Ние, участниците в протестния митинг, състоял се на 26.01.2012 г., в гр. София, се обръщаме към Вас с молба нашето послание да достигне до братския румънски народ, както и до максимален брой държавни институции, отговорни за вземането на важни решения в защита на природата във Вашата страна, която, особено по отношение на част от водните ни ресурси, по стечение на обстоятелствата, е обща и неделима за нашите две страни, и която в настоящия момент е поставена под заплаха от прилагането на доказано опасната за околната среда и хората технология "хидравлично разбиване", хидрофракинг или фракинг.

Както навярно знаете, на 18.01.2012 г., отчитайки цялата налична информация относно опасните последици от прилагането по света на въпросната технология, Българският парламент прие Решение за безсрочна забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България и акваторията й в Черно море. Така България стана втората в Европейския съюз държава, която забрани прилагането на този варварски метод. Първата бе Република Франция.

Ваше Превъзходителство, през вековете човешките общества са възниквали, развивавали са се и са си взаимодействали. Различни тенденции в културата, искуството, икономиката, управлението и технологиите са идвали и са си отивали, но две неща, две константи, основа за живота на хората в тези общества са оставали неизменни - това са храната и водата. Без тези две основни блага самото съществуване на човека където и да било на планетата става невъзможен.

България и Румъния, Румъния и България - ние сме две държави, две нации със своя собствена славна история, свой език и култура, но, освен добрите добросъседски отношения, на които се радваме днес, нас ни свързва и едно жизненоважно нещо - необходимостта от чиста вода и храна. Хидравличното разбиване, или фракингът, се явява заплаха за нашия регион - заплаха за водата, земята, въздуха и хляба на Добруджа и всички онези, които зависят от тези благословени, но често приемани за даденост в наше време блага. Добруджа е символ, Добруджа е олицетворение на онова, което и двата народа сме ценили по един и същ начин през вековете - хлябът на трапезата. Добруджа ни храни, Добруджа ни пои. Добруджа е най-плодородната земя в Европа, под нея се намира най-голямото подземно сладководно езеро - Малм-Валанж. То е наше общо богатство, цели 20 000 кв.км. Един-единствен сондаж, прилагащ хидравличен разрив /хидрофракинг/, от която и да било страна на общата ни граница, би могъл да отрови завинаги това сладководно езеро и да лиши сегашните и бъдещите поколения от прясна вода и от онова, което и българи, и румънци векове наред сме почитали - хляба, защото той е общ, той е на всички.

Другата опасност, незименно е свързана с тази технология, са локалните земетресения, които тя предизвиква, и които могат да събудят общите за двете ни страни сеизмични зони и да доведат до национални катастрофи – Вранчанския разлом и Шабленския разлом ... Нефтената и газовата промишленост имат една единствена цел, и тя е икономическа активност и печалба на всяка цена. Наша е грижата това да не се случва на всяка цена, на цената на нашето здравето и живот. Все неща които Майката природа ни дава даром, но ние сме длъжни да ценим и пазим.

Днес, на този ден, сме се събрали тук, за да помолим за съдействие нашите съседи – правителството и народа на Румъния - да застанат до нас в борбата за опазване на водата и хляба ни чисти от замърсяване и земята ни - плодородна и сигурна. Тук сме, за да разберат и нашите съседи, че не са сами в тази борба. Тук сме, за да покажем на света, че не сме съгласни земята и водата ни да бъдат отравяне в името на чужди печалби на всяка цена. Тук сме за да призовем братския румънски народ към активност, за да заявим категорично на заинтересованите от добива на шистов газ лица, ЧЕ НЕ ПОЗВОЛЯВАМЕ да бъдат поругавани нашите най-съкровени ценности.

Нека заедно опазим онова, което природата ни е дала като безценен дар!

Надяваме се нашето послание да бъде възприето с необходимата сериозност и загриженост и то да предизвика желания широк отзвук във Вашата страна

В подкрепа на всичко казано, прилагаме карти на общия ни воден хоризонт. Изразяме и нашата готовност да предоставим на Румънската страна всички научни материали, събрани от нас като информация за тази технология и вредите, които е нанесла по света."

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

11512 посещения

OFF