Календар

Земенски пролом, водопад Полска Скакавица

Във връзка с намеренията за изграждане на язовир и малък ВЕЦ на р. Струма в Земенския пролом, който ще засегне и прекрасния водопад Полска Скакавица близо до Кюстендил, ви представяме част от красотата на този район.

Проектът на пловдивска фирма предвижда издигането на 20-метрова язовирна стена и наводняването на 176 дка от най-живописната част на този пролом на р.Струма. Строежът ще прекъсне достъпа до водопада и уникалната екопътека край множеството му падове. Еколози алармират за опасността от пълното изчезване на природния феномен в резултат от ерозивна дейност, за негативни последици върху биоразнообразието в Земенското дефиле и миграционните потоци на прелетните птици.

Тук може да научите повече за тревожните планове: http://forthenature.org/cases/31/.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

19825 посещения

OFF