Календар

Защо Коалицията ЗаДаОстанеПрирода е против изграждането на ветрогенератори на определени места, след като произвеждат екологична енергия?

ЗаДаОстанеПрирода не е против ветрогенераторите и твърдо подкрепя развитието на енергията от възобновяеми източници, но тя трябва да се развива с мисъл за опазването на биоразнообразието в защитените територии и зони от Натура 2000. Птиците, прилепите и други животни могат да бъдат много уязвими от ветрогенераторите, особено на места, където се концентрират по време на миграция, през зимата или през размножителния период. Над ветрогенераторите на Калиакра, например, минава единият от двата основни прелетени пътища за мигриращи птици в Европа (Via Pontica и Via Aristotelis). Много от тях летят ниско, перките на генератора ги всмукват като фуния и ги убиват. В момента голяма част от изграждащите се инсталации за производство на енергия от вятъра са по планините и черноморското крайбрежие, които в голямата си част са защитени зони по Натура 2000. При внимателно проучване от страна на инвеститора може да се избере подходящо място, което не е част от Натура 2000 и не влиза в конфликт с опазването на природата. Коалицията смята, че са необходими ясни правила за развитие на вятърната енергетика в България и че докато ги няма е по-добре да има мораториум върху поставянето на ветрогенератори в защитените зони в Натура 2000. Считаме, че интересите и икономичестите изгоди на отделни инвеститори не трябва да се поставят над общонационалните интереси, като опазването на природата и биоразнообразието на България. Ако България не спазва правилата на Натура 2000, най-вероятно ще бъде глобена от Европейския съюз, каквито вече са изгледите в случая с Калиакра.

9979 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  В България има около 383 вида птици. Под защита са 327 от тях, а 100 са включени в Червената книга.
           
  Install Flash player!