Календар

Какви са плюсовете и минусите от изграждането на ски курорт на Паничище

* Положителни страни на изграждането на ски курот и лифт на Езерата
+ Лифт: повече хора ще имат достъп до Езерата и ще се запознаят с уникалната красота на района
+ Нови красиви места за каране на ски и борд
+ България - желана туристическа дестинация от чужденци => приходи от туризъм

* Отрицателни страни на изграждането на ски курот и лифт на Езерата
- Лифтът не носи приходи на държавата, защото е притежание на частната фирма Рила Спорт, и на Община Сапарева Баня. Може да донесе евентуално някакви данъци, но само след като се изплати и Рила Спорт излезе на печалба, т.е. след години. Напротив, има пропуснати ползи за държавата - от концесионните такси, които би събрала ако даде законно концесия за държавната собственост.
- Погазване на закона - лифтът и пистите са незаконни, защото не са преминали изискваната от закона процедура по Оценка за въздействие върху околната среда
- Лифтът не е преминал необходимите за въвеждане в експлоатация технически тестове от ДАМТН.
- Долната лифтена станция е разположена върху свлачище
- Ако този лифт тръгне въпреки множеството закононарушения, това ще бъде поредния нагледен пример, че в България рушветът отваря всички врати => лош пример за гражданското общество, и добър за хората, които биха искали да се възползват
- Лифтът ще насърчава туристите да карат ски на територията на НП Рила, без да са учредени каквито и да било концесионни права
- Седемте Рилски езера са част от Национален парк Рила – територия, отредена за съхраняване на ценното биологично разнообразие на дивата природа, с една от най- високите степени на защита според българското законодателство.
- Лифтът се прави не за да се качват епизодичните туристи, а като част от мащабен проект за ски курорт
Масовият достъп на хора до Езерата ще наруши крехките екосистеми на това уникално място (в.ж. http://forthenature.org/faq/1/)
Изсичането на гори и строителството ще ги съсипят, както се случи в Банско и НП Пирин.
- Изсичане на гори в НП - става въпрос за ценни гори от вековни дървета, за чието възстановяване са необходими десетки години - тази загуба не може да се изчисли в проценти изсечена площ
(в.ж. http://forthenature.org/faq/5 и http://forthenature.org/faq/17)
- Не само площта изсечена гора е от значение. Пистите образуват голяма "затворена" площ, която вече не може да бъде обитавана от диви животни и птици (в.ж. http://forthenature.org/faq/7)
- Горите смекчават климата => изсичането на гори в НП Рила ще спомогне неблагоприятното изменяне климата на района и България
- Горите пречистват въздуха => навлизането в НП Рила ще доведе до по-малко чист въздух за България
- НП Рила осигурява питейна вода => навлизането в Парка ще намали количеството чиста питейна вода, която в момента планината ни осигурява
- С премахването на голяма част от дърветата и направата на просеки, се увеличава оттичането и намалява задържането на водата, което води до възможност за наводнения и суши в подножието
- Използването на изкуствен сняг - замърсява водата и почвата. За произвеждането му се използва вода от планинските реки (в.ж. http://forthenature.org/faq/4)
- Поява на нови и нови свлачища
- Замърсяване на планината с отпадъци

Данни от икономическо проучване
- Директните загуби от унищожената околна среда, свързани със строителството на курорта, са минимум 120 милиона евро, индиректните са пъти повече, но те не винаги могат да бъдат остойностени в пари
- крайният купувач/инвеститор на апартаменти в района е на загуба (сигурна и голяма)
- Крайният собственик на съоръженията също
- Държавата губи
- Единственият, който евентуално може да спечели, е компанията, която строи евтино, прави балон на цените сред чужденците, и после бързо продава. Но това, предвид финансовата криза, е ниско вероятно
- Курортът не е рентабилен и не се очаква по-голяма посещаемост от тази на Банско

18075 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Като защитена територия ПП Витоша има ангажименти по опазване чистотата на питейните води.
             Планина, обичам те