Календар

Река Стряма

Документи, касаещи изграждането на кариера за добив на инертни материали от коритото на река Стряма в землището на с. Калековец, инвестиционно предложение: ”Почистване на коритото на река Стряма от наносни отложения”. Недоволството на местните хора е породено от опасенията, че разработването на пясъчна кариера в реката ще доведе до вдълбаване на речното легло, ерозия в целия речен участък, понижаване на нивото на подпочвените води и в крайна сметка пресъхване на кладенците и нивите. И сега коритото на реката е вдълбано поради бързите води на Стряма, коригирана и ускорена между защитните диги. Мостът към гр. Раковски наскоро пропадна при висока вълна и беше затворен. За неговото възстановяване са отделени средства но строителството може да бъде компроментирано от добива на пясък и предизвиканата ерозия. Борбата срещу изграждането на кариерата е обща кауза на общината, местните хора и неправителствени организации.

Жалба до Басейновата дирекция - Благоевград

Изтегли, DOC, 31.5 Kb, Река Стряма

Обжалва се решението на РИОСВ Пловдив, че не е необходимо извършването на пълен ОВОС.Настоява се Басейновата дирекция да не издава разрешително за ползване на воден обект за горепосоченото инвестиционно предложение.

1266 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище