Календар

Разни

Писмо до Министерски съвет относно мВЕЦ на Каменишка река

Изтегли, OCX, 22.23 Kb, Разни

Към настоящия момент Министерството на околната среда и водите е издало Решение № 51-ОС/2011 г., с което е съгласувало проект за изграждане на МВЕЦ на р. Камешница над най-високия и красив водопад в българската част на Беласица - Камешнишки водопад. Той е част от голяма каскада от водопади по цялата река и е най-популярната забележителност и атрактивна дестинация за туристите в Природния парк.

За местните хора реализирането на този инвестиционен проект означава дефицит на водни ресурси, намаляване на възможностите за развиване на туризъм в красивата планина, а за природата - изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания.

931 посещения

Програма за конференция за опазването на околната среда със средствата на наказателния процес

Изтегли, OCX, 333.18 Kb, Разни

Заключителната конференция е организирана от Асоциацията на прокурорите в България по проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“ с финансовата подкрепа на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС

913 посещения

Протокол от съвместна проверка на РДГ София и НПО в ДГС Ботевград

Изтегли, PDF, 2488.8 Kb, Разни

Протоколът е документалната част към галерията "Отличителни белези на незаконниата сеч в българските гори" във в. Дневник: http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/07/16/2344034_fotogaleriia_otlichitelni_belezi_na_nezakonnata_sech_v/?pic=1#picture

911 посещения

Отворено писмо до кмета на Стара Загора

Изтегли, PDF, 386.51 Kb, Разни

Екологично сдружение За Земята изпрати Отворено писмо до кмета на Стара Загора Живко Тодоров, за спънките които Общината им е създала при организирането на филмов фестивал, посветен на конфликтите произтичащи от въглищната индустрия в района.

1102 посещения

Сигнал до кмета на Община Самоков за схема за злоупотреби с публично имущество

Изтегли, DOC, 81.5 Kb, Разни

Сигналът е по повод на скандален случай на разпореждане с общинско имущество, довел до ощетяване на общинския бюджет с близо 500 000 лв. Случаят се отнася до продажбата на търг на общински поземлен имот (ПИ) №61 от 8744 кв.м., кад.район 662 в м. Високи рид, земл. на с. Ковачевци, общ. Самоков, въз основа на решение на ОбС Самоков №668/2013. В резултат на извършените до сега проверки от ОП-София и ОДЗ-София са събрани фкати, които предполагат наличието на потенциална схема за злоупотреби при управлението с общинско имущество.

Жалба до АССО срещу продажбата на общинска мера на Витоша

Изтегли, DOC, 58 Kb, Разни

Жалба на основание чл. 145 от АПК във вр. с чл. 149 (5) от АПК с искане за отмяна, респективно прогласяване за нищожни, на три ИАА издадени от Община Самоков - АЧОС № 11232/2012 г. на Община Самоков, решение на Общински съвет Самоков №668/2013 и заповед на кмета на Община Самоков от 2013 г. за продажба след проведен търг на поземлен имот (бивша общинска мера) № 61 в кадастрален район № 662 с площ от 8744 кв.м. в м.”Високи рид”, землище с.Ковачевци, община Самоков, приети в съществено нарушение на материалноправните разпоредби.

1058 посещения

ДЕКЛАРАЦИЯ

Изтегли, PDF, 149.16 Kb, Разни

До Народното Събрание на Република България
До Президента на Република България
До Министерски Съвет (Кабинетa в оставка, бъдещия Служебен кабинет и новоизбрания
Кабинет)
на Република България
До Омбудсмана на Република България
Копие: Всички медии

ДЕКЛАРАЦИЯ

от следните граждански организации, коалиции и инициативи:
● Коалиция “За да остане природа в България”
● Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
● Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ в България по
метода “хидравлично разбиване”
● Гражданско сдружение за защита на науката
● Национална мрежа на родителите
● България свободна от ГМО
● Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните
висши училища
Към долупосочената, внесена на 24.02.2013г декларация се присъединява и съответно добавя
своите искания в края и:
● Коалиция за климата – България

1243 посещения

Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022

Изтегли, PDF, 922.56 Kb, Разни

Проект„ЖИВОТ ЗА БУРГАСКИТЕ ЕЗЕРА”
(LIFE08/NAT/BG/000277)
изпълняван от Българско дружество за защита на птиците
с финансовата подкрепа на програмаLIFE+
на Европейския съюз

1454 посещения

Примерна бланка за уведомление до общински власти за събиране на подписка

Изтегли, DOC, 28 Kb, Разни

Използвайте бланката, когато възнамерявате да събирате подписка на обществено място и да провеждате информационна и разяснителна кампания по даден проблем.

13905 посещения

Протестно писмо относно планиран нов път в Борисовата градина

Изтегли, PDF, 588.91 Kb, Разни

Писмото е изпратено до Столична община и е насрочен спешен протест на граждани и екологични сдружения на 8.11, четвъртък от 9 до 10 ч. пред сградата на Столична община (ул. „Московска” 33)

950 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище