Календар

Лобиране / Замени на гори

Тук ще намерите различни документи, касаещи заменките на гори и земеделски площи, включително закони, питания до Министъра на земеделието и продоволствието и други институции, казаещи замените на земи.

Писмо относно Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, 08.01.2009

Изтегли, DOC, 204.5 Kb, Лобиране / Замени на гори

Уважаеми г-н председател на Народното събрание,
уважаеми г-н председател на Комисията по земеделието и горите,

Обръщаме се към Вас във връзка с разглеждания Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и внасяме наши предложения по последния вариант на текстовете, както поехме ангажимент на среща с г-н Калинов и други представители на Комисията по земеделието и горите, проведена на 19.12.2008 г.

948 посещения

Бланка за събиране на подписи за горите на хартия

Изтегли, DOC, 99 Kb, Лобиране / Замени на гори

НЕ на замените и разпродажбата на българските гори!
Ние, долуподписаните категорично настояваме:

1. Парламентът незабавно да обяви пълен мораториум върху всички замени на държавни или общински гори и земи.
2. Замяната на държавни и общински гори, земи и друга собственост да бъде премахната без никакво изключение в Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
3. Да бъде отхвърлено предложената възможност в Закона за горите за продажба на държавни гори, частна държавна собственост.
4. Да бъде отхвърлена предложената възможност за продажба на държавни и общински гори и земи, публична собственост.
5. Извършените от 01.01.2007 г замени на гори и земи да бъдат анулирани или да бъде забранена смяната на предназначението на заменените земи и гори за срок от 20 години.
6. За строителството на ски писти да се плащат всички такси за промяна на предназначението им от гори в застроени места
7. Да не се удължава ловния сезон

867 посещения

Адекватно премахване на замените на държавна и общинска собственост от българското законодателство

Изтегли, PDF, 83.5 Kb, Лобиране / Замени на гори

798 посещения

Трето писмо до българските институции с цел премахване на заменките на земи

Изтегли, PDF, 83.5 Kb, Лобиране / Замени на гори

Поредно писмо и поредна протегната ръка за спиране на заменките като механизъв за раздаване и застрояване на българските гори

927 посещения

Отговор от Държавната агенция по горите на заявлението за достъп до информация от 06.07.2008

Изтегли, PDF, 107.11 Kb, Лобиране / Замени на гори

Пореден отказ

1001 посещения

Заявление за достъп до обществена информация за заменките от 06.07.2008

Изтегли, DOC, 184 Kb, Лобиране / Замени на гори

Искаме копия на заповедите по алинея 3 на чл. 15б от Закона за горите, за направените замени на гори /заповеди от 29 април 2008 до края на юни 2008/, като премахнете от тях данните, идентифициращи физическите и юридически лица, извършили замени на гори.

893 посещения

Писмен отговор на Министър Кабил на питане на Евдокия Манева за заменките на земеделски фонд

Изтегли, PDF, 75.3 Kb, Лобиране / Замени на гори

За 2006/2007 г са заменени 15 000 дка държавни земеделнски земи. Прочете за тях и за това каква част от тях са сменили предназначението си на използване в последствие.

1064 посещения

Отговор на Министър Кабил на питане за заменките в Народното събраие, 14.03.2008

Изтегли, DOC, 90 Kb, Лобиране / Замени на гори

Вижте колко ревностно минстър Кабил защитава заменките на земи!

1179 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище