Календар

Камчия и Шкорпиловци

Документи по печалноизвестния случай с устието на р. Камчия, със защитената местност "Камчийски пясъци", с плажа и дюните около устието;
Документи около случая с неуспелия проект за природосъобразен курорт край Шкорпиловци, разработен от бившия гл.арх на община Долни Чифлик;
Документи за далаверите и хаотичното засторяване на дюните и плажа.

Решение на Министерски съвет № 568 от 17 юни 2005 година за прекатегоризиране на плажове в пасища

Изтегли, DOC, 45 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Решение на Министерски съвет № 568 от 17 юни 2005 година за прекатегоризиране на 1 426,130 дка крайбрежна плажна ивица от изключителна държавна собственост към частна държавна собственост и от морски плаж на пасища.

Документ в Word формат.

515 посещения

Решение на Министерски съвет № 586 от 8 септември 2008 година

Изтегли, DOC, 81 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Решение на Министерски съвет № 586 от 8 септември 2008 година за вкарване в регулация на заменените гори в района на Камчийски пясъци на Мирта Инженеринг

479 посещения

Заповед на Министър на ОСВ Нона Караджова РД-668/12.08.2012

Изтегли, PDF, 1337.28 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Заповед РД-668/23.08.2012 год. на министърът на околната среда Нона Караджова за спиране изпълнението на ПУП на заменените гори и земи на Камчийски пясъци до провеждането на изискуемата по действащото екологично законодателство оценка за съвместимост. Спирането е мотивирано от факта, че решението на РИОСВ Варна № ВА-35-ЕО/2008, с които се одобряват тези ПУП е в нарушение на действащото екологично законодателство.

596 посещения

Решение на Министерски съвет № 587 от 8 септември 2008 година

Изтегли, DOC, 86.5 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Решение № 587 от 8 септември 2008 година на Министерски съвет за вкарване в регулация на заменените гори на Камчийски пясъци от фирма Бета Форест

507 посещения

ЗАПОВЕД № РД-615 от 23 август 2011 г. от Н. Караджова

Изтегли, RTF, 39.2 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Заповед на министър Нона Караджова, с която тя въвежда временна забрана за строителство в заменените терени до проектозащитена зона Камчия.

ЗАПОВЕД № РД-751 от 16 август 2010 г. от Н. Караджова за Камчийски пясъци

Изтегли, RTF, 43.53 Kb, Камчия и Шкорпиловци

Заповед на министър Нона Караджова, с която тя въвежда временна забрана за строителство в заменените терени до проектозащитена зона Камчия.

Решение №27/27.10.2008г., с което кметът на община Долни Чифлик отказва достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Изтегли, JPG, 163.97 Kb, Камчия и Шкорпиловци

На 27 октомври 2008 г. с решение №27/27.10.2008г. кметът на община Долни Чифлик отказва достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно копия от издадените от него заповеди 643 и 644 от 25.03.2008 г., на Асоциация на парковете в България, позовавайки се на чл. 28, ал.2 от ЗДОИ, въпреки че информацията е поискана по надлежния ред (чл. 12, ал.3) и е официална обществена информация, съгласно чл. 10 на ЗДОИ, а не информация, предоставена от трети лица.

763 посещения

Заповед РД49-171/07.05.2007 год. на Нихат Кабил за замяна на 9356,871 декара гори, собственост на Мирта Инженеринг ЕООД

Изтегли, PDF, 5227.98 Kb, Камчия и Шкорпиловци

628 посещения

договор за замяна на недвижими имоти от 2007 г. между Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Мет Риъл Истейт ЕАД

Изтегли, PDF, 3496.03 Kb, Участие за природа

Договор за замяна на недвижими имоти РД51-434/12.02.2007 между Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Мет Риъл Истейт ЕАД 1015,265 декара, с който дюните стават частна собственост. За целите на тази замяна те са оценени на 186 809,00 лева или по 18 стотинки/м2.

580 посещения

Решение №130 от 28 октомври 2008 г., с което директорът на РИОСВ Варна отказва достъп до обществена информация

Изтегли, PDF, 127.05 Kb, Камчия и Шкорпиловци

С решение №130 от 28 октомври 2008 г. директорът на РИОСВ Варна отказа достъп до обществена информация на БФБ

546 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище