Календар

Натура2000 / Обществото

Анализи и становища на екологични организации, документи на БАН и БФ на СУ за птичките и тревичките в зоните, предложени за включване в списъка по Натура 2000;
+
Разследвания на медиите и др. под.

Българското правителство признава, че вече два месеца не предприема нищо за „отложените” зони от мрежата Натура 2000

Изтегли, DOC, 35.5 Kb, Натура2000 / Обществото

Съобщение от пресконференция 'Младежка активност ЗА природата', БТА, 18.04.2007

Изтегли, DOC, 179.5 Kb, Натура2000 / Обществото

младите хора на България се обединяват в името на застрашената българска природа по случай Световните дни за младежка активност
20–22 Април 2007 и Световния Ден на Земята 22 Април
Фондация Заедно – Общуване за подкрепа и развитие, Кампания За Да Остане Природа и Сдружение Доброволци България

Вижте филмчето

Изтегли, WMV, 16459.77 Kb, Натура2000 / Обществото

за това как България "изгради" НАТУРА 2000 и реакцията на хората!

Бланка за уведомление до Общината за провеждане на акция

Изтегли, DOC, 15 Kb, Натура2000 / Обществото

При провеждане на "стоящи акции" (т.е. на едно определено място, без движение като в шествие) режимът за провеждане на акцията е уведомителен, а не разрешителен. Единственото, което трябва да направите, е да подадете попълнено уведомление до общината поне 3 работни дни преди провеждане на акцията и в посочения срок да получите заверено от общината копие на уведомлението ви.

Позиция на Академичния съвет на Софийски университет относно НАТУРА 2000

Изтегли, DOC, 76 Kb, Натура2000 / Обществото

Академическият съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, на свое редовно заседание от 28 февруари 2007 година (Протокол № 6 / 28.02.2007) взе решение да подкрепи Университетския екологичен клуб ЮНЕКО и Студентския съвет на Университета за приемане на НАТУРА 2000 в пълен размер на мрежата.

Придружително писмо за внасяне на подписката За да остане природа в България и Подписката за спасяване на българското черноморие по институциите, 23.01.2007

Изтегли, PDF, 120.5 Kb, Натура2000 / Обществото

Писмо на Съюза на ловците и риболовците за включване на територии от горския фонд около яз. Доспад в Натура 2000

Изтегли, PDF, 186.84 Kb, Натура2000 / Обществото

Писмо на Екологично сдружение Хаберлеа - Асеновград относно одобряване на списък от защитени зони /Западни и Средни Родопи/ в НАТУРА 2000

Изтегли, DOC, 186 Kb, Натура2000 / Обществото

Декларация на инициативния комитет на с.Попинци за включване в Натура2000 на зона

Изтегли, PDF, 124.87 Kb, Натура2000 / Обществото

Писмо в подкрепа на включване на територии от горския фонд около яз. Доспад в Натура 2000

Изтегли, PDF, 132.22 Kb, Натура2000 / Обществото

Изпратено до министър-председателя С. Станишев от Асоциацията на производителите на рибни продукти.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище