Календар

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Здравко Заимов по Цветница

Изтегли, PNG, 696.31 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Схема на незаконната сеч в ДЛС Чепино

Изтегли, PNG, 115.75 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Сателитна снимка на подотдел 296 'г' в ДГС Селище след незаконната сеч

Изтегли, JPG, 101.78 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Камион без превозен билет с рег. №PA411ВР

Изтегли, JPG, 183.68 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Маршрут на камионите с незаконни курсове от подотдел 70 'б' на ДЛС Дикчан до село Долен

Изтегли, JPG, 103.53 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Отговор на ДЛС Дикчан за установените нарушения при транспорт на дървесина

Изтегли, PDF, 430.63 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Отговор на РДГ Благоевград за установените нарушения при транспорт на дървесина в ДЛС Дикчан

Изтегли, PDF, 1201.49 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

На 17.02.17 г. към 17:00 ч., в близост до село Долен, по граждански сигнал служители на ловното стопанство задържат 3 камиона с висококачествени иглолистни трупи (близо 50 m3) на стойност над 5000 лв. В протокол от проверката се сочи, че трупите не са маркирани и се превозват без превозен билет от сечището в подотдел 70 „б“ на ДЛС. С протокола е разпоредено на началник участъка да задържи незаконнатa дървесина и да се съставят актове на нарушителите. Вместо това, към 18:00 ч. същия ден горският служител Краси Карасмилов (близък роднина на директора на стопанството Пламен Поюков, който дни след нарушението излиза в неплатен отпуск като кандидат-депутат на водеща партия в изборите за Народно събрание) маркира трупите и издава превозни билети за 3-те камиона, с което по престъпен начин се узаконява кражбата и се предотвратява възможността за разследване произхода на незаконната дървесина.

Чак след сигнал на WWF започва разследване на ЮЗДП и РДГ-Благоевград на опита за прикриване на кражбата и сезиране на прокуратурата. Първите резултати от разследването показват, че според GPS-справки, задържаните камиони са извършвали редовно по 2 курса на ден от гората до село Долен, докато справка на превозните билети показва за съответните дни по 1 курс на ден. Това е индикация за системни кражби от гората, които е невъзможно да се случват без съдействието на стопанството (районът се охранява от поне двама горски стражари, един началник участък, 1-2 експедитора на дървесината, 1-2 контролни звена на стопанството и инспектори от РДГ). Въпреки всичко, наказани към този момент няма – единствено служителят Карасмилов получава „последно предупреждение“, вместо да бъде дисциплинарно уволнен и да му бъде потърсена отговорност за потенциалните престъпления по служба.

Справка на МЗХ за установените през 2016 г. системни нарушения в ДЛС Дикчан

Изтегли, PDF, 566.26 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

GPS-справка за курсовете на камион с рег. №E5315KX за дата 03.02.2017 г.

Изтегли, PDF, 2025.54 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Съгласно справка на ИАГ за превозните билети камионът е имал право да направи 1 курс на 03.02.2017 г. и 11.02.2017 г., а съгласно приложената GPS-справки на камиона за 03.02.2017 г. е правил по два курса от гората до село Долен - вторият курс за съответния ден се счита за незаконен.

Справка за превозните билети на камион с рег. №E5315KX

Изтегли, PDF, 267.71 Kb, Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Съгласно справката камионът е имал право да направи 1 курс на 03.02.2017 г. и 11.02.2017 г., а по GPS-справки на камиона в тези дни е правил по два курса от гората до село Долен - вторият курс за съответния ден се счита за незаконен.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище