Календар

Момчил голф - доклади

Задание за ОВОС на ИП Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Изтегли, PDF, 2191.59 Kb, Момчил голф

Описват се характеристиките на инвестиционното предложение. Посочва се, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в защитена зона от мрежата НАТУРА 2000

Писмо от инвеститора до БДЗП за консултации относно задание за ОВОС на ИП Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Изтегли, PDF, 3363.38 Kb, Момчил голф

Инвеститорите се обръщат към БДЗП с искане организацията да даде своите препоръки за обхвата на заданието на ОВОС, както и препоръчителни мерски за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище