Календар

Случай „Корал”

Писмо от ЕК с отговор до сдружение 'Да спасим Корал' от ноември 2013 г.

Изтегли, PDF, 43.94 Kb, Случай „Корал”

Отовор от ЕК за разлеждане на добавената информация.

Писмо с представяне на казуса Корал до ЕК_30.10.2013 от сдружение 'Да спасим Корал'

Изтегли, PDF, 168.78 Kb, Случай „Корал”

Писмо до ЕК за защитена територия

Писмо до ЕК от април 2013 от сдружение 'Са спасим Корал'

Изтегли, PDF, 81.3 Kb, Случай „Корал”

Писмо до Европейска комисия за продължаване на проверките и допълнителна информация.

Писмо от ЕК_4.03.2013

Изтегли, , 12 Kb, Случай „Корал”

Европейска комисия отоваря с направена проверка и постановени окончателни решения на местно ниво

Отговор от ЕК 13.03.2013 по повод жалба на сдружение 'Да спасим Корал'

Изтегли, PDF, 166.24 Kb, Случай „Корал”

Европейска комисия регистрира жалбата и започва преглед на документацията.

Писмо до Европейска комисия от 26.02.2013

Изтегли, PDF, 421.53 Kb, Случай „Корал”

Сезиране на Европейска комисия и представяне на случая и закононарушенията.

Съдебно решение на Бургаски административен Съд от септември 2013 г. по жалба на Ибердрола

Изтегли, PDF, 200.57 Kb, Случай „Корал”

Отхвърля се жалбата на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс против Заповед, с която е отменено Разрешение за строеж.

Съдебно решение на Бургаски административен Съд от юли 2013 г. по жалба на Ибердрола

Изтегли, PDF, 205.34 Kb, Случай „Корал”

С него за отхвърля се жалбата на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс, с която е отменено Разрешение за строеж.

Съдебно решение на Бургаски административен Съд от ноември г. по жалба на Ибердрола

Изтегли, PDF, 202.06 Kb, Случай „Корал”

Отхвърля се жалбата на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс против Заповед №ДК-11-Б-5 от 17.01.2013 година на началника на РО „НСК”-Бургас, ДНСК-Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж.

Допълнение към Ботаническа Експертиза от 2013 г.

Изтегли, PDF, 147.01 Kb, Случай „Корал”

Допълнението включва данни за извършено ново теренно наблюдение и отчитане на числеността на индивиди от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) в находището му в местността "Смайлов Чеир", на територията на бившия къмпинг "Корал" в съседство с морски плаж „Лозенец – Кумкашла”, в землището на с. Лозенец, община Царево.

Автор: Чавдар Гусев

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище