Календар

Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощни градини на инвеститор Интерсел без ОС от септември 2011 г.

Изтегли, PDF, 1875.92 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите", разположена в съседство и резерват Калиакра - на около 100м. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.

Решение на РИОСВ Варна от януари 2012 г. за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Лозови насаждения без ОС

Изтегли, , 4 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.

Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Лозя Калиакра без Оценка за съвместимост

Изтегли, PDF, 429.23 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.

Решение на РИОСВ Варна за прекратяване на процедура по ЕО на проект за изграждане на фотоволтаична централа от ноември 2011 г.

Изтегли, PDF, 3415.64 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Прекратяването на процедурата е мотивирана с настъпила промяна на инвестиционните намерения.

Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Интерсел без ОС от януари 2012 г.

Изтегли, PDF, 380.89 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.

Решение на РИОСВ Варна за прекратяване на процедура по екологична оценка на проект за жилищни нужди на инвеститор Интерсел от септември 2011 г.

Изтегли, PDF, 1789.49 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Прекратяването на процедурата прекратяване на процедура по екологична оценка на проект за жилищни нужди на инвеститор Интерсел от септември 2011 г. Решението е мотивирано с настъпила промяна на инвестиционните намерения - от овощни градини стават жилищни сгради.

Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Лозови масиви без Оценка за съвместимост

Изтегли, PDF, 424.49 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 2 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакра, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.

Решение на РИОСВ Варна за съгласуване създаването на овощи градини на инвеститор Крайморски градини без ОС

Изтегли, PDF, 420.06 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че територията на ИП не попада в защитена територия. Най-близо разположени са защитена местност "Степите и резерват "Калиакра" - на около 1,5 км. Имотите не засягат скалистите морски брегове и свързаните с тях крайбрежни гнездови месообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ Калиакта, няма вероятност ИП да доведе до значително кумулативно въздействие.

Решение на РИОСВ Варна от януари 2012г. за съгласуване създаването на овощки на инвеститор Екологични лозя без ОС

Изтегли, PDF, 421.24 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Изтъква се, че няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Калиакра".

Решение на РИОСВ Варна от септември 2005 г. за одобряване на ветроенергиен парк на инвеститор Грийнланд без ОВОС

Изтегли, PDF, 675.24 Kb, Калиакра - оценка за въздействието върху околна среда

Мотивът е, че с реализацията на инв. предложение не се очакват значителни изменения в околната среда и няма постъпили устни или писмени възражение срещу реализацията на проекта.

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище