Календар

Разбиване на митове за Натура 2000, Мит 5: 'Причината развитите държави да имат толкова малко покритие на Натура 2000 е, че са намерили баланса между икономическо развитие и опазване на природата'

Изтегли, , 4 Kb, Натура2000 / Държавата

Как стоят нещата в действителност

Статистиката показва че Натура 2000 обхваща средно 18% от цялата територия на Европейския съюз. Това обаче не може да се счита като показател за сравнение. Много от страните в Европа вече са загубили биологичното си разнообразие и по-голямата част от територията им просто не отговаря на критериите на НАТУРА 2000. Обхватът на Натура 2000 за всяка страна се определя в зависимост от богатството на биологичното й разнообразие.

В Словения например, обхватът на Натура 2000 мрежата е по-голям от този на България, но в никакъв случай не можем да кажем, че не е развита държава. В Дания, обхватът на мрежата е три пъти по-малък от нашия, но една датска защитена зона, два пъти по-голяма от българската защитена зона „Златни пясъци“, опазва четири пъти по-малко на брой Натура 2000 видове.

663 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище