Календар

Натура 2000 – да разбием митовете

Изтегли, , 4 Kb, Натура2000 / Държавата

Мит 1: "Мрежата Натура 2000 в България е „изчертана с фулмастер“ и не почива на научни данни"

Как стоят нещата в действителност:

Натура 2000 е европейската екологична мрежа от защитени зони за опазване на видове животни, растения и природни местообитания, от значение за Европейската Общност. Нейното създаване и опазване е част от задълженията ни по договора за присъединяване към Европейския съюз. Създаването на мрежата в България по закон е функция на министерство на околната среда и водите.
В България в подготовката на документацията за обявяване на защитените зони участват активно български природозащитни организации с финансиране от министерство на околната среда и с привлечено финансиране от международни донори.

Обявяването на мрежата става единствено по научни критерии. В работата по обявяване на мрежата участват десетки експерти от институтите на БАН, университетите, експерти на природните и национални паркове и НПО, т.е. цялата природозащитна общност. Мрежата в нейната цялост е верифицирана, т.е. оценена и допълнена от Българска академия на науките. В последствие мрежата е оценена и от експерти на Европейския тематичен център по биоразнообразие, който подпомага Европейската комисия в прилагането на политиките за опазване на природата.

Създаването на Натура 2000 мрежата е изключително дълъг и сложен процес, почива изцяло на научни критерии и най-важното – на проверка. Първо на национално ниво – от БАН и второ – на международно ниво –от Европейския тематичен център, който привлича най-добрите експерти в съответните биологични групи. Твърденията как някой начертава произволно някакви зони показват абсолютна липса на каквато и да било идея за процеса.

397 посещения

Борисова градина

Стара планина - Водят ли сечите в горите до безводие и наводнения?

Западни Родопи - незаконните сечи в горите

Природен парк Беласица

Дюнигейт

Велинград без рудодобов

Случай 'Иракли'

Случай „Корал”

Момчил голф

Поморийско езеро

Опазване на Кресненското дефиле

ТПТИ

Участие за природа

Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

Шистов газ

Агролеспроект

Сините камъни

ВЕИ

Лобиране

Източни Родопи

Публикации

Калиакра

ПП Българка

Узана

Витоша

Рила, Боровец

Родопи, Перелик

Река Стряма

Разни

Зелени площи във Велико Търново

Документи на Граждани за Рила

Рила, Картала

Пирин

Рила, Мальовица

Рила, Мусала

Камчия и Шкорпиловци

Шабла и Каварна

Кара дере

Трявна

Странджа

Натура 2000

Рила, Паничище