Календар

Връзки

Горичка.БГ
Портал за зелен начин на живот

БлуЛинк
Граждански портал за околната среда в България

ЕкоПраво бЛог
бЛог на Зелените адвокати:
въпроси, съвети, анализи, абе скука...

НАТУРА 2000 в България
Проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България", изпълняван от "Зелени Балкани".

БДЗП: екологична мрежа НАТУРА 2000 в България
На сайта на Българското дружество за защита на птиците. СЪДЪРЖА:
* Наръчник за НАТУРА2000 в България
* Стратегия за изграждане на НАТУРА2000 в България
* Механизъм за определяне на Специално защитени зони в България
* Списък на предложения за Специално защитени зони
* Материали за НАТУРА2000

WWF за Натура 2000

МОСВ: Екологична мрежа НАТУРА 2000
* Информация за Екологична мрежа НАТУРА 2000
* Обществени обсъждания по НАТУРА 2000 в страната
* НАТУРА 2000 в България - презентация на министър Джевдет Чакъров
* Най-често задавани въпроси

Натура 2000 на сайта на Представителството на Европейската комисия в България

Портал за обществени консултации
Събрани на едно място всички стратегически документи на национално ниво и общинско ниво.


Птиците в България
Птиците, срещащи се в България. Към всеки вид има описателн текст, снимки на вида в естествена среда, местообитанията, които обитава, звук и видео.

Асоциация Франция - Рила

Кампания "Да спасим Иракли"

Карадере.нет
Карадере блог

Кампания "Родопи без цианиди"
Сайтът на кампанията, с която местните хора спряха проектите за добив на злато с цианиди в Родопите през 2006 год.

Кампания "Спасете Пирин"

Кампания "Закони ЗА природата"

Кампания за спасяване на Кресненското дефиле

Дружество за защита на животните Пловдив

Дивите растения - лечебни и ядливи
Това е сайтът на известния френски ботаник и етнолог Франсоа Коуплан - подкрепящ инициативите за опазван на българската природа

Опазване на речните екоситеми и устойчиво управление на риска от наводнения
Управлението на водите и мерките за защита от наводненията оказват пряко въздействие върху речните екосистеми свързаното с тях биологично разнообразие. Днес заливните гори в България са почти изчезнали а повечето речни легла са силно повлияни от човешките дейности. Тази интернет страница има за цел да свърже проблемите по опазването на реките и защитата от наводнения. Тук ще намерите информация за проучвания на крайречните местообитания, документирани добри и лоши практики за управление на речните легла.

Сайт за българската НАТУРА 2000 на немски
Сайтът е създаден в помощ на кампанията от български студенти в Германия.

Образователна кампания "Място за бъдеще"

47699 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Всички змии се размножават чрез яйца. При някои, обаче, яйцата се излюпват преди снасянето – още в корема на майката (наричат се живородни). Такива от българските змии са медянката и усойницата.
           
  Install Flash player!