Календар

Връзки

Горичка.БГ
Портал за зелен начин на живот

БлуЛинк
Граждански портал за околната среда в България

ЕкоПраво бЛог
бЛог на Зелените адвокати:
въпроси, съвети, анализи, абе скука...

НАТУРА 2000 в България
Проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България", изпълняван от "Зелени Балкани".

БДЗП: екологична мрежа НАТУРА 2000 в България
На сайта на Българското дружество за защита на птиците. СЪДЪРЖА:
* Наръчник за НАТУРА2000 в България
* Стратегия за изграждане на НАТУРА2000 в България
* Механизъм за определяне на Специално защитени зони в България
* Списък на предложения за Специално защитени зони
* Материали за НАТУРА2000

WWF за Натура 2000

МОСВ: Екологична мрежа НАТУРА 2000
* Информация за Екологична мрежа НАТУРА 2000
* Обществени обсъждания по НАТУРА 2000 в страната
* НАТУРА 2000 в България - презентация на министър Джевдет Чакъров
* Най-често задавани въпроси

Натура 2000 на сайта на Представителството на Европейската комисия в България

Портал за обществени консултации
Събрани на едно място всички стратегически документи на национално ниво и общинско ниво.


Птиците в България
Птиците, срещащи се в България. Към всеки вид има описателн текст, снимки на вида в естествена среда, местообитанията, които обитава, звук и видео.

Асоциация Франция - Рила

Кампания "Да спасим Иракли"

Карадере.нет
Карадере блог

Кампания "Родопи без цианиди"
Сайтът на кампанията, с която местните хора спряха проектите за добив на злато с цианиди в Родопите през 2006 год.

Кампания "Спасете Пирин"

Кампания "Закони ЗА природата"

Кампания за спасяване на Кресненското дефиле

Дружество за защита на животните Пловдив

Дивите растения - лечебни и ядливи
Това е сайтът на известния френски ботаник и етнолог Франсоа Коуплан - подкрепящ инициативите за опазван на българската природа

Опазване на речните екоситеми и устойчиво управление на риска от наводнения
Управлението на водите и мерките за защита от наводненията оказват пряко въздействие върху речните екосистеми свързаното с тях биологично разнообразие. Днес заливните гори в България са почти изчезнали а повечето речни легла са силно повлияни от човешките дейности. Тази интернет страница има за цел да свърже проблемите по опазването на реките и защитата от наводнения. Тук ще намерите информация за проучвания на крайречните местообитания, документирани добри и лоши практики за управление на речните легла.

Сайт за българската НАТУРА 2000 на немски
Сайтът е създаден в помощ на кампанията от български студенти в Германия.

Образователна кампания "Място за бъдеще"

48036 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!