Календар

Нашите успехи

През последните две години в кампанията „За да остане природа в България” едноименната коалиция от природозащитни организации бе подкрепена масово от стотици граждани и медии из цяла България. В резултат на това природозащитата постигна няколко невероятни успеха:


1. Спиране на заменките с български гори

На 16 Януари 2009 г. българското правителство прекрати порочната законова практика за "заменките на гори и земи". До забраната се стигна под натиска на обществеността, която се възпротиви срещу масовото застрояване на черноморските и планински райони и унищожаването на ценни гори.

Загубите за държавата от замените на гори и земи за последните 4 години бе оценена от експерти на 8 милиарда лева. Огромните размери на тази незаконна държавна помощ предизвика и реакция на Европейската комисия в междинния доклад за напредъка на България от 12.02.2009 г.
2. Запазване на дирекцията на Национален парк Централен Балкан

През Септември 2008 г. беше осуетено опитът за преместването и подменянето на администрацията на Националния парк Централен Балкан от Габрово в Ловеч по идея на областния управител на Ловеч Сурай Велиева (виж повече). Причината за преместването е отхвърлянето от страна на парковата администрация на проект за 50 милиона евро за ски зони в националния парк в непосредствена близост до резерватите „Царичина” и „Боатин”.Според Закона за защитените територии обаче не се разрешава строителството на нови спортни съоръжения в националните паркове.

3. Възстановяване на 10 дка от Национален парк Рила над с. Паничище

След редица сигнали на гражданските организации, през Август 2008 г. Върховна Административна Прокуратура убеди МОСВ да задължи Община Сапарева баня да възстанови на държавата над 10 дка от НП Рила, урбанизирани незаконно от общината през 2006 г.4. Спиране на незаконните сечи в неодобрения ски курорт „Паничище – Езерата - Кабул”.

През 2007 г. природозащитните организации установяват многобройни закононарушения при изграждането на неодобрения ски курорт в Национален парк „Рила” и проекто-защитена зона „Рила-буфер”. През март 2008 г. Държавната агенция по горите бе единствената българска институция, която разпореди спиране на сечите до изясняване на случая. Друг компетентен орган, а именно Министерство на околната среда и водите, наложи единствено наказателни актове с цел узаконяване на незаконното строителство на лифт и път, което продължава и понастоящем.
5. Екологичната мрежа Натура 2000 в България е на път да бъде приета в пълния и обем (34 % от площта на България), предложен от учените и от неправителствените организации.


Първоначално държавните институции възнамеряваха да допуснат в Натура 2000 не повече от 5 % от площта на България, т.е. площта на вече съществуващите български защитени територии. Благодарение на ежеседмичните граждански протести, информационните кампании за Натура 2000 из цялата страна и интензивната комуникация с българските институции и Европейската комисия, правителството ни бе заплашено от спиране на европейските структурни фондове и постепенно прие 33,89 % от територията на България в Натура 2000. Очаква се да бъдат приети и допълнителни територии, вкл. Рила-буфер.
6. Природен парк „Странджа” бе възстановен въпреки решение на Върховния административен съд през 2006 г., с който паркът бе заличен.

След установяване и спиране на незаконното строителство на туристически комплекс „Златната перла” в началото на 2006 г., инвеститорът Краш 2000 и община Царево се опитаха да заличат парка с цел узаконяване на незаконния строеж. Масовите протести и активната гражданска позиция в последващите седмици убедиха Народното събрание да възстанови със закон не само Природен парк „Странджа”, но и да предотврати подобни проблеми с останалите ни защитени територии. През Декември 2008 г. Върховния Административен Съд обяви строежът на Краш 2000 за "незаконен"!
66776 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Гъските са най-високо летящите птици на света. Тези в Хималаите, например, достигат височина над 8 700 м.
           
  Install Flash player!