Календар

Направи дарение

Един от начините да помогнете за защита на природата е да направите дарение. То може да бъде за цялата кампания или за конкретна акция или действие. Благодарение на вашето дарение и ентусиазмът на много хора може да се случат важни неща: публична акция, изложба, информационно турне, брошури и листовки, срещи с Европейската комисия и какво ли още не...

ДАРЕНИЕ ЗА КАМПАНИЯ "СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ПРИРОДАТА"

Банкова сметка:
IBAN: BG14PRCB92302016330315
BIC: PRCBBGSF ProCredit Bank – България
титуляр: Българска Фондация Биоразнообразие

Средствата ще бъдат изразходвани за Фонд за юридическа защита на природата или според волята на дарителя, при спазване на абсолютна прозрачност, отчитайки всички разходи на сайта на кампанията - www.justice.forthenature.org. Ако имате конкретна идея и предпочитание за какво да бъдат използвани изпратените от Вас средства, моля опишете в преводния банков документ.

==========================

ДАРЕНИЕ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА РИЛА

Принципи във връзка с приемането на дарения

Не приемаме дарения, които биха компрометирали доброто име и накърнили престижа ни. При установяване на недопустимостта на получено дарение, сумите ще бъдат връщани. На интернет страницата www.forthenature.org ще се предоставя информация за разходването на получените суми.

=========================

Най-спешни нужди от парични дарения за кампанията за Рила в момента:

- тениски с послание за Рила (1000 х 5 лв/бр. = 5000 лв)
- материали и други за акции (3 акции х 200 лв)
- сметки за телефон и интернет за работните групи по градове (12 групи х 35 лв./месец = 420 лв)
- телефонни разходи за координатори на работни групи и организатори на събития (15 координатора х 50 лв/месец = 750 лв)

Дарения в натура:
- три преносими компютъра (употребявани, но работещи - за координаторите на работните групи за Рила във Варна, Пазарджик и Пловдив)


Технически превеждането на сумата, която желаете да дарите, може да стане по един от следните начини:

1/ Ако сте регистриран потребител на ePay.bg:

- Всеки потребител може да зареди микросметка на друг потребител от меню Преводи / Изпратете пари на друг потребител в ePay.bg, като посочи клиентски номер или e-mail на получателя на плащането. Клиентският номер на „Граждани За Рила” е 9263436968.

2/ Ако не сте регистриран потребител на ePay.bg:

* С банкова карта, която не е регистрирана в ePay.bg
Попълнете формата на адрес https://www.epay.bg/credit_wt.cgi , като посочите клиентски номер или e-mail на титуляра на микросметката.

Ако сумата, която искате да преведете, е не повече от 200 лв. месечно, не се изисква код за проверка на името и адреса на наредителя. Ако искате да преведете повече от 200 лв., използвайте този адрес, за да поискате код https://www.epay.bg/credit_code.cgi, или някой от другите начини за превод на по-големи суми – напр. сметката за дарения на коалицията „За да остане природа” или банков превод на микросметката на „Граждани За Рила”.

* В брой на гише на Easypay
Посетете офис на Easypay и посочете ЕГН, клиентски номер или e-mail на титуляра на микросметката и желана сума за зареждане. След потвърждаване на операцията, микросметката ще бъде заредена с въведената сума. В случая ЕГН на титуляра на сметката е 8304196638, а Клиентският номер е 9263436968.

* С банков превод
Микросметка на потребители трето ниво - "Регистриран потребител" може да бъде заредена чрез банков превод по IBAN на микросметката. IBAN на микросметката на „Граждани за Рила” е BG57 CECB 9790 0003 6528 56, BIC: CECBBGSF.

41641 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

    Знаете ли, че..

    На Чепън планина много сериозни проблеми са нелегалните кариери и пожарите.
             Планина, обичам те