Календар

Подай сигнал

При наблюдаване на нарушения на екологичното законодателство е необходимо да се уведоми Министерството на околната среда и водите, както и съответната Регионална инспекция по околна среда и води /РИОСВ/.

При подаване на сигнал по телефона, по електронен път или чрез внасяне на писмо в деловодството на институцията, в информацията, която предоставяте, трябва да фигурира както описание на нарушението, така и вашите данни – име, адрес и телефон за писмен отговор на вашия сигнал. Имате право и трябва да изискате такъв отговор, за да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде извършена проверка на място!

Министерство на околната среда и водите
Зелен телефон: 02/988 82 05

РИОСВ – Благоевград
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН: (073) 885 160
blriosv@yahoo.com

РИОСВ – Бургас
Зелен телефон: 056/813 199

РИОСВ - Варна

РИОСВ - Велико Търново
Зелен телефон: 062/620 358

РИОСВ – Враца
Дежурен телефон: 092/62 92 11

РИОСВ – Монтана
Сигнали за корупция: 096 /300 961

РИОСВ – Пазарджик
Зелен телефон: 034/441 875

РИОСВ – Плевен
Тел/Факс: 064/ 806 951 или 064/ 800 711
Дежурен телефон: 0886399054

РИОСВ – Пловдив
Зелен телефон: 032/643 245
Сигнали за корупция - 032/628 994

РИОСВ – Русе
Гореща телефонна линия: 082/809 281

РИОСВ – София
Зелен телефон: 02/ 856 51 52

РИОСВ – Стара Загора
riosvsz@stz.bg

РИОСВ – Хасково
Зелен телефон: 038/60 16 28

РИОСВ – Шумен
Приемна: 054/856 50; 054/549 13

78870 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Охлювите могат да спят по три години.
           
  Install Flash player!