Календар

Становище на БААТ във връзка със среща по казуса „Пирин и управление на ски зона Банско“

Становище на БААТ във връзка със среща по казуса „Пирин и управление на ски зона Банско“Българската асоциация за алтернативен туризъм – БААТ не веднъж се е обявявала за прозрачност и законност в юридическия ребус „ски-зона Банско” в НП Пирин. В края на мандата на първия кабинет Борисов, както в последните дни на няколко предишни кабинета, бяха правени системно опити да се улесни внасянето на изменения в Плана за управление на НП Пирин по един непрозрачен начин, най-често под давлението на демарш на кмета на Банско или на концесионера Юлен.

Прочети пълния текст

1463 посещения

Становище на БДЗП във връзка с медийни атаки от последната седмица

Становище на БДЗП във връзка с медийни атаки от последната седмицаУважаеми членове и поддръжници на БДЗП,

В последната седмица в различни медии излезе информация за спечелена от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) обществена поръчка за опазване на лешояди, одобрена от Министерство на околната среда и водите.
Разпространяваната информация е невярна и е част от цялостна медийна кампания срещу Коалицията от граждански организации „За да остане природа в България“, която застава срещу инвестиционни намерения, свързани със застрояване на Пирин, Витоша и Рила, които са изцяло в частна полза и са в противоречие с обществените интереси.

Прочети пълния текст

2377 посещения

Позиция на За Земята - Приятели на Земята България относно предлаганите промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим

Изтегли, PDF, 120.11 Kb

Позиция на За Земята - Приятели на Земята България относно предлаганите промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режимЗаконът за офшорките не трябва да бъде отслабван, а заздравен с ясни правила и без изключения

Очакваме предлаганите промени в „Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ да бъдат отхвърлени и ще се върви към поправки, водещи до работещ
закон.

Прочети пълния текст

1307 посещения

Становището на експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита” относно ПАПУ на НП 'Рила'

Изтегли, PDF, 1583.04 Kb

Становището на  експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита” относно ПАПУ на НП 'Рила'Становището отразява позицията на експертите от Фондация „Рила планина” и Фондация „Информация и природозащита”

Прочети пълния текст

1422 посещения

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по проект на План за управление на Национален парк 'Пирин'2014-2023

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по проект на План за управление на Национален парк 'Пирин'2014-2023Българска Фондация Биоразнообразие внесе отрицателно становище за предложения за обществено обсъждане проект на план за управление на НП Пирин, разработен от фирма "Пролес Инженеринг" като изпълнител на обществена поръчка № 01135-2012-0003 за 1.7 милиона лева.

Прочети пълния текст

1467 посещения

СТАНОВИЩЕ на Коалицията „За да остане природа в България” относно Инвестиционно предложение за изграждане на „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ 1472,77 дка в землището на град Балчик

Изтегли, DOC, 355.5 Kb

СТАНОВИЩЕ на Коалицията „За да остане природа в България” относно Инвестиционно предложение за изграждане на „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ 1472,77 дка в землището на град БалчикКоалицията „За да остане природа в България”, включваща: Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България, както и още над 50 организации, групи и инициативи, подкрепящи коалицията.

Прочети пълния текст

1858 посещения

Възможността за забрана на ГМО е застрашена

Възможността за забрана на ГМО е застрашенаСтановище на Коалиция "За да остане природа в България"

Възможността за забрана на ГМО е застрашена
ГМО: Решаващо гласуване на 12 юни

Уважаеми министър-председател,
Уважаеми министър на околната среда и водите,
Уважаеми министър на земеделието и храните,

На 12 юни министрите на околната среда ще гласуват за реформи, свързани с оторизирането на нови генетично модифицирани (ГМ) растeния. Според предложения текст всяка страна ще има право да избира сама дали да разрешава култивирането на ГМ растения или не.

Прочети пълния текст

1702 посещения

Назад към бъдещето - или как да се харчат европарите за отпадъци до 2020 г.

Назад към бъдещето - или как да се харчат европарите за отпадъци до 2020 г.Становище на "За Земята" относно окончателен вариант на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Прочети пълния текст

1979 посещения

Позиция на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) за Кара дере и сценарии пред развитието на българския туризъм

Позиция на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) за Кара дере и сценарии пред развитието на българския туризъмБългарският туризъм отдавна не е източник на добри новини. През последните дни станахме свидетели на поредното доказателство, че в този сектор цари хаос и е налице отсъствие на визия не само на равнище институции, но и сред предприемачите и дестинациите по Българското Черноморие. Българското правителство на свое заседание реши, че са налице условията, на основание само на декларирано намерение, да се даде сертификат за привилегирован инвеститор на бизнес, базиран в офшорна зона, при отсъствие на подобаваща част от документите за това и по-специално на тези, касаещи оценките за въздействие, защото Кара дере е зона от мрежата „Натура 2000“ и, без такива предварително дадени оценки, това намерение не следва да се разглежда.

Прочети пълния текст

2203 посещения

Становище на БФБ във връзка с изясняване на истината около Странджа и проектите

Изтегли, DOC, 169 Kb

Становище на БФБ във връзка с изясняване на истината около Странджа и проектитеЗАЩО НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА „ИМАШ ЛИ СЕСТРА“?!

или как БФБ беше обвинена, че участва в проекти, в които не участва и получава милиони, които не получава

Прочети пълния текст

1974 посещения