Календар

Становище на БААТ във връзка със среща по казуса „Пирин и управление на ски зона Банско“

Становище на БААТ във връзка със среща по казуса „Пирин и управление на ски зона Банско“Българската асоциация за алтернативен туризъм – БААТ не веднъж се е обявявала за прозрачност и законност в юридическия ребус „ски-зона Банско” в НП Пирин. В края на мандата на първия кабинет Борисов, както в последните дни на няколко предишни кабинета, бяха правени системно опити да се улесни внасянето на изменения в Плана за управление на НП Пирин по един непрозрачен начин, най-често под давлението на демарш на кмета на Банско или на концесионера Юлен.

Станахме свидетели през последните 3 години на няколко ангажиращи изказвания на равнище заместник-министър председател и президент, без да забравяме шумно изразената подкрепа от всякакви министри в подкрепа на построяването на нови ски-съоръжения и конкретно на 2-ра кабинкова линия, в отсъствието на всякакъв експертен анализ на социално-икономическото развитие на Банско и ски-зоната, и конкретно на нейния туристически продукт, както и на екологичния отпечатък върху световно значима защитена територия като Национален парк Пирин. Говоренето за 2-ра кабинка на Банско се превърна в нещо като национална кауза. Интересите на една офшорна компания, монополизирала ски-услугите и представата за ски в България, и тази за Банско законно или не зае цялото обществено пространство и измести вниманието от много по-голямата тема за планините на България и тяхното развитие.

Като представител на БААТ, но и като туристически предприемач и експерт в областта на устойчивото развитие и участник в създаването на ПУ на Пирин 2003-2014 г. искам да заявя, че приветствам поканата на МОСВ за тази дискусия, въпреки, нейният не съвсем ясен формат и дневен ред, както и усилието на Министерствто да направи тази дискусия публична, проследима от всеки, който се интересува.

При изработването на сега действащия ПУ на Пирин 2003-2014, основните въпроси, които стояха на дневен ред бяха какви са заплахите и как може да се развиват устойчиви модели на туризъм в НП Пирин, така че да не бъде застрашен неговия поемен капацитет. Благодарение на поредица от управленски грешки, некомпетентност и съмнителни бизнес практики беше допуснато от местните администрации, не без мълчанието на централната власт, едно никому ненужно хипер строителство в цялата разложка котловина. Днешните опашки пред лифтовете са резултат именно на тази недалновидна политика, а предложенията на кмета на Банско, както и създадените нови групи за гражданскип натиск, представящи се като изразители на интересат на хората в Банско и района. търсят цялостно прекрояване на парка и промяна в Плана за управление, и обслужват
- узаконяване на извършените закононарушения от концесионера, не без мълчаливото съгласие на МОСВ и други контролни органи
- интересите на инвеститорите в недвижимите имоти, създатели на мъртвия град над Банско и над Разлог в посока м.Куниното и Предела

БААТ, като туристическо сдружение в обществена полза, не е съгласна с това. Ние изразяваме разбиране към недоволтвото на хиляди български и чуждестранин туристи от отношението към тях в курорта Банско, качеството на услугите, цялостната атмосфера на хаос и нелоялна конкуренция, от опашките. По много от тези въпроси е възможен значителен прогрес, ако има воля за качествена дискусия от страна на Община Банско и концесионера. Но има и много идеи, включително такива залегнали в подготвения от Пролес инженеринг нов ПУ на Пирин, които са напълно неприемливи, за което сме изразили нашето мнение по съответния ред, бидейки и част от Обществения консултативен съвет по създаването на новия ПУ. Това не означава, че ние сме против развитието на ски-туризма в България и в частност обсъждането на идеи, как да се развива ски-зоната или как да направим ски-услугата в Банско по-добра, как да се превърне Банско в един модел за развитие. Убедени сме, че добрите решения не предполагат непременно прекрояване на територияата на НП Пирин. Съществуващите режими са съобразени със статута на НП Пирин като обект на световното природно наследство; известно е и мнението на уважавани международни организации като Комитета на ЮНЕСКО и IUCN. Считаме за недопустимо да се ангажира толкова голям обществен ресурс, само за да се помогне на един „изпаднал в беда” монополен бизнес като „Юлен”, който не може да се оплаче от подаръци и който реално не подпомага развитието на ски-туризма в България.

Към всичко това бихме искали да добавим и следното:
През последните 15 г. Община Банско независимо от експлозивното си развитие като ски-дестинация е загубила значително по численост население – 2000 жители по-малко.

Младите хора не намират работа в Банско, защото е налице:
- свръх насищане на предлагането,
- позициониране като евтина туристическа дестинация – 4-5 звездни хотели на цените на къщи за гости!
- оттук невъзможност да се предложат добри заплати

Банско се е превърнало в инкубатор на миграция. Тук работят мигриращи от морето със срочни договори хора, реално общината не прави нищо за развитие на другите до скоро основни отрасли на местната индустрия, които могат да осигурят целогодишна заетост, грижа на Общината е единствено и само ски-зона Банско, а в най-ново време до този претендиращ за световно равнище курорт ще се развие може би една от най-големите и застрашаващи природата и водите инвестиции в България. Идва Dundee.

Малки и средни хотели определят състоянието в хотелиерския бизнес в Банско като хаос, за който надали са виновни еколозите. Ски-картите не могат да се закупуват предварително през хотелите, които не са част от бизнес схемата на концесионера. За намаления за тях изобщо не може да се говори. Хотелите са принудени да плащат драконовски цени за престой в района на паркинга на долна лифтена станция за да откарват на концесионера клиенти. За състоянието на останалите услуги – ски-учители и прочие вече е казвано много. Няма никаква съвременна транспортна схема, която да улеснява клиента и хотелиерите.

Общината е допуснала строителство на хотели и апартаментни комплекси, които трикратно надхвърлят поемната способност на територията на ски-домейна. Заедно с останалите построени хотели в Разложкото поле, това създава огромен натиск върху защитената територия и същевременно големите хотели и апартаментни комплекси убиват с цените си всякаква малка местна хотелска инициатива. Малките хотели и къщите за гости са се превърнали в хотели за строителите и са изправени пред фалит, цените им не са мръднали през последните 15г. Нелоялна конкуренция, ценови дъмпинг, безработица: ето до какво доведе този икономически модел базиран на монополизиран ски-продукт. Да Банско стана известно, но на каква цена?

При една заетост на хотелската база под всякаква разумна граница, Общината планира с нов ПУП да се отворят цели нови квартали за застрояване. Налице е първосигнално мислене: да се печели от разрешения за строеж.

Цените на лифткартите гонят на седмична база цените в най-големите и уредени европейски курорти, за каква услуга питаме се. Тук е мястото да припомним едно от задълженията на концесионера да има наистина преференциялни цени, за студенти и учащи се. Днес тази преференция е 10%, което не може да се определи като насърчение за развитие на ски туризма и спорта сред подрастващите.

В резултат от управлението на няколко различни кметски екипа, днес Банско изцяло се е лишило от шанса да бъде един привлекателен планински град, нежели курорт, с гъсто и грозно застроени квартали, в които няма и помен от хармонията на архитектурата в старото Банско. Както се казва перспективите за бъдеще са заличени.

Всичко това ни кара да мислим, че случващото се до момента в Банско и ски-зоната трудно може да се определи като упражняване на права и управление на публична собственост с грижата на добър стопанин, в полза на България и на хората в Банско.

Десетки хиляди български граждани са подписали петициите в защита на НП Пирин и против незаконните строежи в него и имат основателни очаквания да научат от Община Банско и МОСВ за състоянието на ски-зона Банско в момента, да се запознаят с анализи или аргументи в полза на претендираните икономически и социални ползи от развитие на ски-зона Банско в НП Пирин.

Българските граждани и гражданите на Европа очакват българската държава да организира една съдържателна и експертно подкрепена дискусия, която да очертае по един безспорен начин проблемите на ски-зона Банско и НП Пирин, и пътищата за тяхното разрешаване в името на опазването на този природен ресурс;

Блгарските граждани очакват МОСВ да влезе в конституционните си права и да защити обществения интерес – прилагане на законите и защита на интегритета на националните паркове и упражняване на права спрямо нарушителите;

Българските граждани очакват днешното управление да докаже, че България е правова държава, в която законите се прилагат по един и същи начин към всички.

В този смисъл БААТ предлага на Министерски съвет да приложи закона по отношение на вече констатираните нарушения и след провеждане на поредица от кръгли маси с експерти, като се стъпи на един обстоен анализ на цялостното развитие на Банско и Разлог и ски-зоната там и на реалните перспективи и потребности, които туризмът в този райно има, да прецени дали да продължи договора с концесионера или да го прекрати с произтичащите от това последици.

Лесно е да се манипулират хората в една котловина като Разложката, но Пирин и Рила са изключителна държавна собственост и принадлежат на всички българи и на гражданите на Европа. Не можем да оставим бъдещето на Банско и Пирин в ръцете на администрацията на Община Банско и компания като „Юлен АД.

Време е за добри новини за България, за позитивен PR!

За УС на БААТ

Любомир Попйорданов
Председател на УС на БААТ

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2010 посещения