Календар

Позиция на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) за Кара дере и сценарии пред развитието на българския туризъм

Позиция на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) за Кара дере и сценарии пред развитието на българския туризъмБългарският туризъм отдавна не е източник на добри новини. През последните дни станахме свидетели на поредното доказателство, че в този сектор цари хаос и е налице отсъствие на визия не само на равнище институции, но и сред предприемачите и дестинациите по Българското Черноморие. Българското правителство на свое заседание реши, че са налице условията, на основание само на декларирано намерение, да се даде сертификат за привилегирован инвеститор на бизнес, базиран в офшорна зона, при отсъствие на подобаваща част от документите за това и по-специално на тези, касаещи оценките за въздействие, защото Кара дере е зона от мрежата „Натура 2000“ и, без такива предварително дадени оценки, това намерение не следва да се разглежда.

По-важното в случая е, че днешното българско правителство доказа, че от него не може да се очаква да бъде пример за спазване на законите. Във фундамента на всяко демократично общество е спазването на законите и тяхното подобряване в името на обществения интерес, чрез дебат.

Представители на правителството и на ресорното министерство обявиха своята категорична подкрепа за това провиторечащо на законите в България решение и застанаха в защита на този псевдоинвеститор в българския туризъм. Малко по-рано същото това министерство ни информира за готвени законодателни промени, с които да се облекчат допълнително процедурите пред инвеститорите, които могат да си платят. Създава се впечатление, че това управление е готово не с проект от какви стратегически инвеститори и къде имаме нужда, а с оферта към всеки, който погледне към родните брегове на Черно море, пък дори и това да няма никаква икономическа и маркетингова обосновка от гледище на туризма. Всъщност, за всички стана ясно, че зад проекта Кара дере стоят единствено спекулативни интереси, а благосъстоянието на местните общности и създаването на заетост и туристически продукт са само химери.

Ние, членовете на Българската асоциация за алтернативен туризъм, заявяваме:
1. Време е да се спре всякакво строителство на нови – незаконни и несъгласувани с широката общественост туристически обекти по Българското Черноморие.
2. Необходимо е защитените територии да бъдат поставени под юрисдикцията на едно министерство – МОСВ.
3. Развитието на капацитета на МОСВ трябва да бъде национален приоритет, защото това министерство отговаря за най-важните ресурси с които България разполага – въздух, вода, гори, планини, почви. Естественото място на горите е именно в МОСВ, а не под шапката на две министерства.
4. БААТ не приема идеята за създаване на екологичен борд.
5. БААТ е за развитието на предприемачеството на малкия и среден бизнес, като приоритет трябва да бъде даден на интелигентно и биосертифицирано земеделие, и на устойчивия туризъм – като бизнес модели с положителен социален и екологичен отпечатък.
В този смисъл, в рамките на Петите Зелени дни в София (8-11 май 2014г.), БААТ и Н.ПР. Посланикът на Република Франция – Г-н Ксавие Лапейр дьо Кабан, канят всички заинтересовани лица на своята Конференция на 9 май 2014г. във Френския институт на тема: „Какво бъдеще „ЗА” биоземеделието, туризма и опазването на околната среда? Управление на регионите, устойчиво развитие и тероар. Планините на България – между опазване и развитие“

БААТ не е против развитието на туризма по Българското Черноморие или в планинските курорти, но твърдим, че има по-благотворни сценарии, в които местните общности и техните малки и средни бизнеси трябва да бъдат въвлечени. За създаването на един траен поминък в полза на тяхното благоденствие и в това на поколенията, които ще ги наследят. Чрез сценариите на устойчивото развитие, биологичното земеделие и алтернативния туризъм, тези маргинализирани от десетилетия манипулации български граждани ще могат да се усетят специални и значими, поне в собствената си страна. Нима това не е задача на българските правителства?

Всички проучвания на общественото мнение показват, че застрояването, здравното обслужване и образованието са критичните точки, по които всяко управление днес получава своята оценка. Днешните управляващи могат да се преборят за „тройка“ и дори „добър“, ако запазят рестриктивния характер на ЗЧК, като подобаващо защитят последните останали естествени пясъчни дюни и направят крачка в посока защита на пейзажа на крайбрежието ни, без това да се тълкува като ограничаване правата на собствениците. В този контекст следва да се приеме и специален Закон за планините, каквато практика има в някои европейски страни.

Има какво да се направи и в кадровата политика на кабинета по отношение на дирекциите на националните и природни паркове. Настояваме за политическа воля да се даде ход на процедурите за нови планове за управление, обявяване на нови защитени територии, като стартиралата инициатива за учредяване на парк „Българско Черноморие“ и, най-вече, в провеждането на една голяма разяснителна кампания защо всичко това е важно, и как да спечелим всички от това.
Днешните българи и предприемачи в туризма имат все още шанса да спасят от погром българската природа и пейзаж, да опазят живи своите хилядолетни традиции, да съхранят с щадящо водена експертна реставрационна дейност огромното културно наследство по нашите земи, да направят нещо по-добро с българската земя, една от най-плодородните на планетата. Всичко това е все още възможно, трябва обаче всички заедно да действаме сега. Защото България – това съм аз, това си Ти, това сме ние. Нека да се почувстваме като една общност, с един корен, да заработим за една кауза. Бъдещето на България е и в нашите ръце!

София,
27 март 2014г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2648 посещения