Календар

Актуално

Последно качено

София- кандидат за „Европейска зелена столица“

София- кандидат за „Европейска зелена столица“

На 30.07.15г., в 11 часа,в град София, в Столична Община,улица Московска 33, Инициативен комитет за „София –европейска зелена столица 2018“ ще предложи на Кмета на СО, г-жа Йорданка Фандъкова да внесе кандидатурата на град София за участие в конкурса „Европейска Зелена Столица 2018 година.“, организиран от Европейската Комисия. Инициативният комитет ще входира официално предложението.

Прочети пълния текст >

29 посещения
Палатка или хотел? Вместо проверка на незаконното строителство институциите правят проверка на къмпингуването

Палатка или хотел? Вместо проверка на незаконното строителство институциите правят проверка на къмпингуването

Тази седмица Изпълнителната агенция по горите започна проверка на къмпингуващите по Черноморието. Коалиция „За да остане природата в България" заставаме зад усилията на гражданските групи да разпространяват информация сред посетителите на незастроените плажове за това как да намалят въздействието от присъствието си в природата. Наскоро гражданска група „Да спасим Карадере” обозначи дюните в местността, изготви указателни табели за отговорно къмпингуване и организира направата на компостни тоалетни с доброволци. Гражданските групи „Да спасим Иракли”, „Да запазим Корал” и „Да спасим Карадере” всяка година организират почиствания на плажовете в началото на сезона, демонстрирайки волята на гражданите да се съхранят и да пазят плажовете.

Прочети пълния текст >

62 посещения
Строител нападна архитект при гражданска акция

Строител нападна архитект при гражданска акция

Парк “Отдих и култура” продължава да губи дървета
Гражданската група, ангажирана с каузата "Да спасим парк 'Отдих и Култура" от Пловдив от години се бори с всички законови методи за опазване и облагородяване на зелената градска среда на града на тепетата, но наглоста и непукизма на местните власти, институции и на строителната фирма, наета от общината, днес достигна своя апогей по време на гражданска акция за заснемане незаконни сечи и строителни работи в един от гр. паркове. Вижте техния разказ:

Прочети пълния текст >

303 посещения

Отговор на Коалиция 'За да остане природа' относно проверки на незаконно строителство по черноморието

Изтегли, OCX, 34.73 Kb

Българска фондация Биоразнообразие представя списък с райони с потенциално незаконно строителство и описани коннкретни проблеми, които да бъдат проверени в рамките на проверка, инициирана от Изпълнителната агенция по горите. Настояваме в проверките да се включат всички институции с отношение по темата. вх номер ИАГ 25432/22.07.2015. В крайна сметка за наша изненада се оказа, че ИАГ не правят проверка на незаконните строежи, а на нерегламентираното къмпингуване!

Прочети пълния текст >

98 посещения

Писмо от ИАГ за проверки на незаконното строителство

Изтегли, PDF, 34.19 Kb

Изпълнителната агенция по горите уведомява Българска фондация Биоразнообразие - координатор на Коалицията "За да остане природа" относно предстоящи проверки на незаконното строителство по черноморието и дава възможност за подаване на обекти/райони за включване в грфика на проврките. Изх. номер ИАГ 22172/26.06.2015

Прочети пълния текст >

64 посещения

Презентация на гражданска група Да спасим Карадере

Изтегли, PDF, 1869.66 Kb

„Да спасим Кара дере” е гражданска инициатива от над 4500 човека, които подкрепят правни действия и застъпничество срещу застрояването на местността и опазване на природата в Кара дере. Целта е да се постигне трайно институционално решение за запазване на местността Кара дере и с подкрепата на местната общност. Кара дере е едно от последните незастроени места по Черноморието. Независимо, че е част от мрежата на Натура 2000, от 2004 година има последователни действия за застрояването му. Издадени са множество документи в нарушение на ЗУТ, ЗУЧК, ЗООС, ЗБР, ЗОЗЗ, които дават зелена светлина на инвеститорите за изграждане на ваканционни комплекси. От март 2014 година последователно се опитваме да намерим трайно решение на проблема чрез доказване на закононарушенията в ИОУП, ПУП-Бяла Север, промененото предназначение на земите и издадените разрешителни за строеж.

Прочети пълния текст >

38 посещения

Презентация на инициативен комитет срещу изграждане на регионално депо, Самоков

Изтегли, PDF, 900.2 Kb

Презентацията съдържа основната практика и пороци при управлението на отпадъци и изграждането на сметища в България. Основният проблем, който разглежда инициативния комитет, е направеното инвестиционно предложение, което предвижда изграждането на голямо регионално депо за отпадъци на общините Ихтиман, Костенец, Долна баня и Самоков в непосредствена близост до гр. Самоков, с. Драгушиново и р. Искър на терен, който отстои на по-малко от километър от последните къщи в двете населени места и е избран в абсолютно несъответствие с действащите национални и европейски екологични норми и стандарти. Не е отчетено наличието на подпочвени води, силно замърсени от въздействието на старото сметище и тяхната връзка с язовир Искър – основният вододаен източник за столицата; объркана е посоката на ветровете; не е отчетен ефектът върху защитените животински и растителни видове, включени в Натура 2000, в чиято територия навлиза санитарната зона на бъдещото депо.

Прочети пълния текст >

31 посещения

Случаи

Природен парк Витоша - център Алеко

Актуализирана към 31.01.2012 г. информация на случая относно поправката "Витоша ски" в Закона за горите и заплахите, които произтичат от нея. Нова подписка в защита на Природен парк Витоша Защо са опасни промените в Закона за горите? Действията на Изпълнителната агенция по горите, Министерството на земеделието и хран ...

Прочети още >

Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”

Още в първите дни на януари 2015 община Балчик публикува съобщение за инвестиционно предложение за изграждането на огромен хотелски комплекс с винарна и голф игрище, разположен на платото над Балчик. Инвестиционното предложение е на дружествата "Тесса Уинд Голф Клуб" и "Сий Уинд Голф Клуб" и срещна спонтанен гражданск ...

Прочети още >

Кара дере

Кара дере е най-южната местност по Варненското черноморие. Намира се между град Бяла и село Горица в близост до северните склонове на Стара планина и недалеч от защитената зона Иракли. Местността е дива, няма инфраструктура и точно затова се харесва от много туристи.

Прочети още >

Камчийски пясъци

Решение на Върховния административен съд от 2006 г. ликвидира уникалния природен комплекс ЗМ "Камчйиски пясъци". Пясъците са превърнати по документ на пасища, а горите раздадени чрез заменки на частни фирми. Инвеститорите, които стоят зад кощунството, са дъщерни фирми на Райфайзен банк-Австрия. (Актуализирано на 13.1 ...

Прочети още >

Река Искър в Самоков - изземване на баластра

Еко Рила - Самоков алармират, че продължава вандалско изземване на инертни материали от коритото на река Искър, извършвано под формата на почистване, с оглед недопускане на наводнения. Снимки

Прочети още >

Проект за обходен път на Габрово с тунел под Шипка

Проектът за обходен път на Габрово с тунел под Шипка изпълнява две основни задачи: да изведе трафика, който сега минава през центъра на Габрово, извън града и да направи алтернативна, по-бърза връзка между северна и южна България (между Габрово и Шипка). Възложител на проекта е Агенция пътна инфраструктура (АПИ), а фин ...

Прочети още >

Средна гора, Източни Родопи - Цианиди

Добивът на злато с цианиди става все по-голама заплаха за природата в България и, което е по-важно, за живота и здравето на хората. Мащабни проекти за златодобив с цианиди се подготвят за районите на Източните родопи, Средна гора и Западнобългарските планини около Трънско. Инвеститори по тези проекти са минните компа ...

Прочети още >

Никополско плато - Незаконна кариера

Строител на фериботен терминал Никопол – Турну Мъгуреле отваря без еко-оценка незаконни кариери за варовик в НАТУРА 2000 сайта "Никополско плато" (землища на с. Въбел и на с. Муселиево).

Прочети още >

Източни Родопи - Незаконни инвестиционни намерения срещу Биоразнообразието

Източни Родопи е едно от най-красивите и девствени кътчета на България. Поради специфичния ландшафт и огромните скални масиви това място се е превърнало през вековете в райско кътче с изключително богато биоразнообразие. Тук се срещат и гнездят много световно застрашени видове птици като това е единственото място в Б ...

Прочети още >

Прикрит дoбив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа', с. Мечкарево, община Сл ...

Фирма, която е получила разрешение за „Изграждане на рибарник” всъщност извършва на незаконна дейност – добив на инертни материали в Защитена зона „Адата-Тунджа” BG 0002094, с. Мечкарево, община Сливен Защитена зона „Адата Тунджа” BG 0002094 е обявена със заповед на МОСВ № РД-556/05.09.2008 г., с цел запазване на мест ...

Прочети още >

Водопадът Полска Скакавица, Кюстендилско

Водопадът Полска Скакавица е обявен за природна забележителност през 1968 г., висок е 53 метра. За него Константин Иречек е казал, че районът е едно от най-красивите места на Балканския полуостров. Намеренията за строителство на язовир със 176 декара площ, 20-метрова стена и МиниВЕЦ в Ръждавица са от 2005 година.

Прочети още >

Кампания за спасяване на Кресненското дефиле

Вече 18 години природозащитните се борят магистрала Струма да се изгради така, че да се съхрани Кресненското дефиле. В различни етапи на кампанията българските отговорни институции, в лицето на Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия одобряват план за изграждане на тунел, но той все още не е фа ...

Прочети още >

Пирин и ски курортите (Банско)

Национален парк Пирин притежава уникални природни богатства като над 120-годишни иглолистни гори, включително най-старото дърво на Балканския полуостров – Байкушевата мура. През 2009 г. анализ на сателитна снимка от ски зона Банско показва, че ски зоната надхвърля около два пъти разрешената площ от концесията. Коалици ...

Прочети още >

Иракли

Районът на Емине - Иракли е една от последните 9 природни територии по Българското Черноморие, което е запазило своята природа от застрояването, обхванало почти всяко кътче по брега. През 1994 г. е обявена малка защитена местност, включваща южната част на плаж Иракли и още по на юг към нос Емине, общо 42.3 ха. Цялата ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (Паничище)

Проектът „Паничище-Езерата-Кабул” е един от осемте проекта за ски курорти, планирани на територията на Национален парк „Рила” и проектозащитена зона „Рила-буфер”. „Паничище-Езерата-Кабул” предвижда 27 ски писти и съоръжения, 80 % от които на територията на НП „Рила” (в близост до силно чувствителната зона на Седемте ри ...

Прочети още >

Проучване и добив на шистов газ чрез хидравлично разбиване

В последните няколко месеца стана известно решението на българското правителство да разреши на американската фирма „Шеврон” проучване чрез технологията „хидравлично разбиване” (англ. – hydraulic fracturing, още превеждано като „хидравлично разпукване”, „хидравличен удар”, „фракинг”) на предполагаеми находища на природе ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (Искровете-Мальовица)

Коалицията „За да остане природа в България” установи, че Държавната Агенция по Горите съдейства на фирми на Христо Ковачки за изграждането на проектирания ски курорт „Искровете – Говедарци – Мальовоца” чрез незаконната държавна помощ "заменки". Средната надморска височина на планирания курорт е 1500 м! Случаят се раз ...

Прочети още >

Голф–комплексът на с. Божурец

Голф–комплексът на с. Божурец или как България охранява защитените видове и уникалните растителни съобщества в община Каварна Между гр. Балчик и гр. Каварна се намират малките селца Божурец и Топола. Те са почти обезлюдени, но природата около тях е уникална. По свлачищната тераса над морето, доскоро девствена и невер ...

Прочети още >

Рила и ски курортите (ски-център Картала, к.к. Бодрост)

През 80-те години започва изграждане на ски-център "Kартала" в к.к. Бодрост над Благоевград. Ски-центърът се намира в непосредставена близост до Национален парк "Рила" и резерват "Парангалица". Инвеститор е Прима инвест БГ ООД (92.7% Прима ФР-Илия Ризов ЕТ и 7.3 % Общ. Благоевград), а първи, но злополучен клиент бива п ...

Прочети още >

Странджа - Община Царево

На 13 Август 2008 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството, Асен Гагаузов, одобрява със заповед изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, с което се разрешава "бетонирането" и на Странджанското ни Черноморие. Одобрението на ОУП е обжалвано пред ВАС и ЕК поради сериозни противоречи ...

Прочети още >

Родопите - Супер Перелик

На 8 Юни 2007 г. Общинският съвет на град Смолян одобри проект за разширение на ски комплекс "Перелик" без екологична оценка - 214 км нови ски писти ще бъдат изградени в това последно, недокоснато от строителство място. А между 2005 и 2008 г. държавата предоставя чрез заменки на инвеститорите (общината и офшорна компан ...

Прочети още >

Странджа - Златната перла на Краш 2000

Незаконното строителство на "Златната перла" в Природен парк "Странджа" започна и завърши пред очите на всички институции. През 2006 г. кметът на Община Царево разрешава строителството на вилното селище в нарушение на закона. РДНСК Бургас спира незаконния строеж, а фирмата Краш 2000 прави неуспешен опит да узакони стр ...

Прочети още >

Пирин и ски курортите (Кулиното)

Според експерти от IUCN България е на път да стане втората страна в света, която ще допусне изхвърлянето на защитен обект от листата на световното природно наследство на ЮНЕСКО, а именно Национален парк Пирин. След унищожението на района на вр. Тодорка чрез изграждането на ски център Банско, през 2008 г. инвеститорски ...

Прочети още >

Донори

         Участие за природата
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  У нас е създаден първият в Европа закон, който забранява убиването на лешоядите – Законът за лова от 1887 г.
           
  Install Flash player!

  Календар

  Юли 2015
  ПВСЧПСН
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031

  Случаи

  Последни коментари

  • Рилска мисия – търсят се доброволци за Седемте Рилски езера

   Taня, благодарим за подкрепата!!

   Йорданка, 24.07.2015
   Виж статията >

  • Природозащитници сигнализират екоминистъра за финансови нарушения в обществена поръчка „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023“

   Да бе, ден преди обсъжданията. Тръбим за нарушения ...

   kMeToBa, 24.07.2015
   Виж статията >

  • Рилска мисия – търсят се доброволци за Седемте Рилски езера

   Идеята е изключително разумна и необходима!!! Радв ...

   Таня Илиева, 24.07.2015
   Виж статията >

  • Природозащитници сигнализират екоминистъра за финансови нарушения в обществена поръчка „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023“

   Хайде еко рекета кипи с пълна сила. Точно ден пред ...

   sky, 23.07.2015
   Виж статията >

  • Пирин е в опасност - изпратете становище!

   Еха, ама сериозно ли? Така го изкарвате, че все ед ...

   лили, 22.07.2015
   Виж статията >